Lokale handel tégen armoede en eenzaamheid, vóór een circu­laire economie


9 januari 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de toekomst van LETS Paradijs in Crooswijk. Die toekomst is namelijk ongewis als aan het einde van het jaar de huidige overeenkomst met de verhuurder verloopt. Als het LETS Paradijs straks huur moet gaan betalen voor haar locatie aan de Paradijslaan, vreest zij dat de ruilwinkel kopje onder gaat. Wij delen die vrees en vragen het college van burgemeester en wethouders of zij de helpende hand kan bieden dit goede initiatief in de wijk te laten voortbestaan.

LETS staat voor 'Local Exchange Trading System' en stamt uit een tijd waarin buurten en wijken begonnen te experimenteren met een eigen gesloten economisch systeem. Het is een lokaal netwerk waarbinnen deelnemers goederen of diensten kunnen ruilen of kopen door middel van een lokaal betaalmiddel. De toegevoegde waarde van transacties waarbij diensten worden verleend of goederen worden hergebruikt, vloeit niet weg maar wordt verdeeld onder de deelnemers van LETS. Deelnemers die rood staan, betalen over hun schulden bovendien geen rente. Om deze reden is LETS voor ons een belangrijke schakel in het bestrijden van armoede in Rotterdam.

Er zijn nog andere voordelen te bedenken. Deelnemers bespoedigen de circulaire economie door gebruikte goederen aan te bieden en af te nemen, waardoor ze niet in de afvalketen belanden. Hergebruik is duurzaam want het dempt onnodige productie van nieuwe goederen. Tot slot leidt LETS tot vertrouwen tussen mensen. Goederen en diensten worden namelijk verhandeld op basis van de waarde die deelnemers eraan geven. En het leidt ook tot nieuwe contacten en vriendschappen en bestrijdt daarmee eenzaamheid. Je komt elkaar tegen in een LETS!

LETS Paradijs in Crooswijk bezigt de principes van het gesloten economisch netwerk. Zo spaar je als deelnemer punten als je goederen verkoopt of diensten verleent, waarmee je zelf goederen of diensten kunt afnemen. Wij zijn groot voorstander van een economie die op basis van vertrouwen tussen deelnemers tot stand komt, zonder tussenkomst van banken. Zo worden er geen winstmarges afgesnoept en blijven de transactiekosten laag. LETS Paradijs fungeert als marktplaats voor de goederen en diensten die de Crooswijkers aanbieden en afnemen. Maar het LETS Paradijs wacht een ongewisse toekomst als aan het einde van dit jaar de huidige overeenkomst met eigenaar Woonstad Rotterdam afloopt, waarin zij de huur voldoet met de leefbaarheidsgelden die woningcorporatie Woonstad Rotterdam haar verstrekt. Dat is de verhuurder van de huidige winkelruimte van LETS Paradijs.

Wij vragen aan het college van burgemeester en wethouders of zij allereerst de voordelen van LETS onderschrijft voor allerhande beleidsterreinen, zoals armoedebestrijding, het afvalstoffenbeleid, de circulaire economie en de strijd tegen vereenzaming, om er maar een paar te noemen. Ook willen wij weten of het college goed voor ogen heeft waar en op welke schaal LETS in Rotterdam wordt gepraktiseerd. Als de huidige locatie vanaf volgend jaar niet meer financieel haalbaar is, vragen wij aan het college of zij vervangende winkelruimte kan aandragen die bovendien niets hoeft te kosten voor LETS Paradijs, gezien haar grote maatschappelijke meerwaarde. Wij hopen dat dit mogelijk is en kijken daarom uit naar de beantwoording van onze vragen.

Beeldrecht foto: Vers Beton. Fotograaf: Frank Hanswijk