2018: Terug­blikken op de successen


24 december 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. We hebben namelijk veel successen behaald!

Zo hebben we de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn ervan overtuigd dat het verbod op het tonen van dieren in de etalages van dierenwinkels moet worden uitgebreid tot aan de stoep. Nog veel te vaak zien wij dat sommige dierenwinkels het etalageverbod namelijk omzeilen door de dieren als koopwaar op de stoep te zetten. De wethouder is het met eens dat dit nooit de bedoeling kan zijn!

Wij hebben de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn bereid gevonden vleesvrije dagen in te voeren in de bedrijfskantines van de gemeente. Als het aan ons ligt, komt er wekelijks een vleesvrije dag in de bedrijfskantines.

Dit jaar heeft het college het doel geformuleerd om de Rotterdamse CO2-uitstoot in 2030 terug te brengen met 49 procent ten opzichte van peiljaar 1990. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat het college aangeeft hoe dit doel door de jaren heen zal worden gehaald Op deze manier kunnen we als fractie tijdig bijsturen als het erop lijkt dat het doel niet zal worden gehaald.

Een daverend succes: in plaats van vuurwerk wordt vuurwerkvrij de norm! Vanaf de volgende jaarwisseling gaat de gemeente Rotterdam werken met vuurwerkzones, wat betekent dat de rest van de stad vuurwerkvrij is. Wij hebben het college aangespoord een vuurwerkvrij Rotterdam te overwegen. 'Vuurwerkvrij, tenzij' is een eerste mooie stap in een algeheel verbod op consumentenvuurwerk in de stad.

De bewoners van woonzorgcomplex De Evenaar in Oosterflank mogen dankzij onze fractie hun huisdier meenemen, iets wat vaak niet mag. Huisdieren helpen de bewoners om zich thuis te voelen, eenzaamheid te bestrijden en affectie te voelen voor andere levende wezens. Wij hebben wel aangegeven dat dit ook in het belang van het dier moet zijn, en de wethouder verantwoordelijk voor het zorgbeleid is het hiermee eens.

Bij de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in juli van dit jaar hebben wij gepleit voor een wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn. Dankzij onze motie 'Welkom, wethouder Dierenwelzijn' is die er ook gekomen! Vanaf dat moment hebben wij een duidelijke ingang in het college waar wij met al onze vragen, zorgen en wensen over de dieren in de stad naartoe kunnen.

Wij hebben met succes gestreden voor meer duidelijkheid over de impact en herkomst van biomassa. Met biomassa kun je denken aan palmolie of houtsnippers en die vaak worden voorgesteld als duurzaam alternatief voor de fossiele brandstoffen. Maar dat is heel vaak niet het geval! Zo leidt de aanleg van plantages voor de productie van palmolie tot ontbossing, waarmee eventuele winst voor het klimaat teniet wordt gedaan - of erger. De wethouder verantwoordelijk voor het klimaatbeleid heeft toegezegd met een Rotterdamse visie op biomassa te komen.

Stadsecologie is een heel belangrijk onderdeel van de bouwplannen van dit college, althans dat moet het wat ons betreft zijn. Met twee moties tijdens de behandeling van de begroting voor 2019 (dus als het geld voor het volgende jaar wordt verdeeld) hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecologen in dienst van de gemeente Rotterdam eerder worden betrokken bij bouwplannen en dat ze ook worden ingezet om Rotterdammers van informatie te voorzien over de impact van bouwplannen op de stadsnatuur.

De gemeente Rotterdam is voor ruim twee derde eigenaar van de haven. Met succes hebben wij ervoor gezorgd dat het college gaat aangeven hoe zij de haven gaat inzetten om haar klimaatdoel - een CO2-reductie van 49 procent in 2030 ten opzichte van peiljaar 1990 - te behalen. Wij kijken uit naar de Havenvisie van volgend jaar, waarin wij het pakket aan maatregelen kunnen teruglezen.

Op 1 december jongstleden werd op drie plekken in de stad tegelijkertijd het tijdloze nummer 'The Final Countdown' van de Zweedse rockband Europe gespeeld, op de carillons van de Sint-Laurenskerk, de Pelgrimvaderskerk en die van het Stadhuis. Waarom? Om aandacht te vragen voor het klimaat! Dankzij onze fractie sloot de gemeente Rotterdam zich aan bij een landelijke actie om de noodklok te luiden voor het klimaat.

De dierenambulance mag door toedoen van ons officieel gebruik maken van de busbanen die worden beheerd door de gemeente Rotterdam, mits zij volledig elektrisch zijn. Formeel was er nog niets voor de dierenambulance geregeld in de verkeersreglementen van de gemeente. Voor het elektrisch maken van de dierenambulances in de stad ligt er wat ons betreft een belangrijke taak voor de gemeente om hierbij financieel aan bij te dragen.

Wij hebben ons erg druk gemaakt over het verdwijnen van het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg in Blijdorp. Gelukkig deelt de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn onze zorgen en is er een tijdelijk loket ingesteld op de plek van het oude dierenasiel waar Rotterdammers gevonden dieren kunnen afleveren.

Voor het nieuwe jaar zitten wij vol boordevolle ideeën om de stad nog diervriendelijker, duurzamer en vriendelijker te maken, met mededogen voor alle bewoners van Rotterdam. Mens en dier. Voor nu wensen we je fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar!

Gerelateerd nieuws

Onze parken autovrij en groen!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft er met schriftelijke vragen bij het college van burge...

Lees verder

Lokale handel tégen armoede en eenzaamheid, vóór een circulaire economie

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder