Duurzaam geteelde bamboe als verkeersbord of geluid­scherm, het kan!


15 januari 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het gebruik van duurzaam geteelde bamboe in het verkeer. Momenteel zijn er twee interessante ontwikkelingen gaande, namelijk bamboe als materiaal voor verkeersborden en plaatsnaam- en straatnaamborden enerzijds en levend bamboe als geluidsscherm anderzijds. Wij zijn enthousiast over het gebruik van (levend) bamboe voor deze toepassingen in het verkeer en hopen dat het college dat ook is.

Voor ons betekent duurzaam geteelde bamboe voor de vervaardiging van aanduidingen in de buitenruimte (zoals bijvoorbeeld verkeersborden) dat een productieveld na de oogst in stand blijft, door slechts een klein gedeelte van de stammen te oogsten en de rest te laten staan. Bamboe onttrekt tijdens de teelt veel CO2 uit de atmosfeer. Een bamboebord kan aan het einde van de levensduur worden hergebruikt. Hierdoor zijn bamboeborden tijdens de hele levenscyclus CO2-neutraal. Wij willen daaraan toevoegen dat de bamboe die we voor verkeersborden en dergelijke willen gebruiken bij voorkeur in Rotterdam en regio wordt geteeld. Zo kunnen er productievelden worden geplaatst waar nu al energiegewassen groeien, zoals het olifantsgras aan de Molenvliet in Lombardijen.

Het gebruik van levend bamboe als geluidsscherm gebeurt nu al langs een provinciale weg in de provincie Noord-Holland bij wijze van proef, mede naar aanleiding van een motie van de statenfractie van de Partij voor de Dieren in deze provincie. De resultaten van de proef worden in de loop van dit jaar verwacht. Wij hopen op een positieve uitkomst en zien in dat geval graag dat levend bamboe ook in Rotterdam een plek krijgt langs doorgaande wegen die veel geluidshinder met zich meebrengen.

Aan het college van burgemeester en wethouders vragen wij of zij pilots willen starten voor zowel het gebruik van bamboe voor aanduidingen in de openbare ruimte en het gebruik van levend bamboe als geluidsscherm. De besparing op de CO2-uitstoot weegt voor ons als een zwaar argument om de positieve klimaateffecten van 'bamboeborden' en levend bamboe uit te buiten in de enorme klimaatopgave waar we als stad voor staan. Want alle beetjes helpen.