Klimaat- en water­debat voor jongeren moet óók gaan over oorzaken klimaat­ver­an­dering


4 oktober 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over het aankomende klimaat- en waterdebat dat samen met de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en het waterschap Hollandse Delta wordt georganiseerd voor Rotterdamse jongeren. In haar publiekscommunicatie stelt de gemeente Rotterdam dat het doel van het debat is om de klimaatbestendigheid van Rotterdam inzichtelijk en bespreekbaar te maken voor jongeren. Het debat zal plaatsvinden op 1 februari 2019; de stellingen worden in december bekend gemaakt.

Wij vinden het een goed idee dat de gemeente moeite doet om jongeren te betrekken bij belangwekkende maatschappelijke kwesties, zoals in dit geval de weerbaarheid van de stad in het kader van, bijvoorbeeld, de risico's van een stijgende zeespiegel voor het leven in de delta, een toenemende kans op wateroverlast en een hogere frequentie van weersextremen. Maar even goed vinden wij dat de oorzaken van klimaatverandering niet onbesproken mogen blijven. De focus moet tijdens het debat wat ons betreft dus liggen op zowel aanpassing aan een veranderend klimaat als het tegengaan van klimaatverandering. Aan het college van burgemeester en wethouders vragen wij om die reden dat de oorzaken van klimaatverandering óók een prominente plek krijgen in het klimaat- en waterdebat.

Tot slot vragen wij aan het college van burgemeester en wethouders om het bedrijfsleven, en dan met name de fossiele industrie, beslist niet te betrekken in de voorbereidingen op het debat. Hoewel de fossiele industrie tegenwoordig de mond vol heeft van klimaatbestendigheid en de energietransitie, blijven haar activiteiten linksom of rechtsom leiden tot de problemen waar we nu als stad mee te kampen hebben en in de toekomst nog veel vaker. Het onderwijs moet een veilige en neutrale omgeving bieden aan onze jongeren. Het bedrijfsleven mag hierin geen enkele rol spelen.