Subsidie voor educatie over veehou­derij


20 september 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over een subsidie die de gemeente Rotterdam heeft verstrekt aan het project Floating Farm Educatie. Dit project houdt verband met de komst van een drijvende boerderij (Floating Farm) aan de Merwehaven in Delfshaven. De drijvende boerderij zal naar verluidt aan het einde van dit jaar operationeel zijn en zo'n veertig koeien en duizenden kippen zullen erop worden gehuisvest.

Wij zijn tegen de komst van de drijvende boerderij in Rotterdam. De veehouderij is de belangrijkste oorzaak van de mondiale opwarming van de aarde en wordt tegenwoordig algemeen onderkend. Bovendien heeft de veehouderij een groot mestoverschot. Maar terwijl het Rijk de ambitie heeft om de veestapel in te krimpen, wordt er in Rotterdam doodleuk een nieuwe koeienstal gebouwd. En dat op water. Koeien horen in de wei en niet op een drijvend ponton. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht is het niet bewezen dat koeien als gevolg van deining géén last hebben van ongerief. Wij vinden dat je niet moet gokken met het welzijn van de koeien op de drijvende boerderij, maar dat gebeurt dus wel. Met mogelijk dierenleed tot gevolg.

Nu blijkt dat via het programma CityLab010 van de gemeente Rotterdam voor ruim veertigduizend euro aan subsidie is verleend voor het project Floating Farm Educatie. Dit project heeft tot doel om basisschoolleerlingen en kinderen uit de buitenschoolse opvang voor te lichten over 'duurzaamheid', 'innovatie' en 'circulariteit' in de productie van ons voedsel. Welnu, de Floating Farm is niet duurzaam omdat het klimaatverandering in de hand werkt en mogelijk dierenleed veroorzaakt. Circulair is het evenmin, want de mest wordt uitgereden en de methaanuitstoot van de veestapel gaat op in de atmosfeer. Omwonenden gaan lucht met hogere concentraties fijnstof, endotoxinen en micro-organismen inademen. Tot slot is de drijvende boerderij weliswaar innovatief voor wat betreft technologie, maar allerminst voor wat betreft het aanprijzen van eetgewoonten. Om klimaatverandering het hoofd te bieden moeten we juist minder dierlijk voedsel eten, niet meer!

Van het college van burgemeester en wethouders willen wij weten wat voor haar de beweegreden is om de subsidie aan Floating Farm Educatie te verstrekken. Wij willen ook weten hoe het project bijdraagt aan de ontwikkeling van de doelgroep en wat er aan deze kinderen wordt verteld. Verder willen wij van het college van burgemeester en wethouders weten hoe zij denkt over het verband tussen klimaatverandering en de veehouderij.

Gerelateerd nieuws

Investeer in duurzame energie, niet in de fossiele industrie

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Klimaat- en waterdebat voor jongeren moet óók gaan over oorzaken klimaatverandering

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over het aankomende klim...

Lees verder