Nieuwe scha­lieg­asfa­briek in de Rotter­damse haven?


24 oktober 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijke komst van een schaliegasfabriek naar de Rotterdamse haven. Afgelopen zomer berichtten diverse media hierover. De fabriek heeft als doel om methaan afkomstig uit schaliegas om te zetten in ethyleen, hetgeen wordt gebruikt voor de productie van plastics.

Wat ons betreft staat het gebruik van schaliegas voor industriële processen haaks op de energietransitie die noodzakelijk is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Schaliegas is een fossiele brandstof en het college van burgemeester en wethouders moet zich hier rekenschap van geven. Daarnaast heeft de winning van schaliegas een zeer groot negatief effect op natuur, milieu en de leefomgeving van mens en dier. Voor de winning van schaliegas worden onder hoge druk zeer giftige chemicaliën de grond in gespoten om het gesteente in de aardbodem open te breken waarin het gas zich bevindt. De winning ('fracking') gaat tevens gepaard met risico’s voor aardbevingen en er wordt zeer veel water bij verspild.

Maar hier blijft het helaas niet bij. Momenteel kamp de planeet al met de desastreuze gevolgen van plastics als deze terechtkomen in de vrije natuur en tot microdeeltjes afbreken en zo in de voedselketen terecht komen. Plastics vormen een groot milieuprobleem dat zich ophoopt in de oceanen tot een mega plasticsoep. Vogels, vissen, schildpadden en andere dieren zien dit plastic aan voor voedsel en eten het. Ook raken dieren verstrikt in plastic afval, zoals plastic zakken. Steeds meer dieren sterven daardoor. We zullen juist minder dan meer plastic moeten gaan gebruiken.

Om al deze redenen vragen wij aan het college van burgemeester en wethouders wat zij vindt van de mogelijke komst van de schaliegasfabriek en of zij voldoende beseft wat de gevolgen van (de winning van) schaliegas en het gebruik van plastics zijn. Tot slot vragen wij of het college afstand zich formeel wil uitspreken tegen de komst van een nieuwe fabriek als haar komst zich aandient. Dat kan zij doen middels haar aandeelhouderschap van het Havenbedrijf Rotterdam, die havengronden vergunt aan bedrijven.