Het Vinet­aduin in Hoek van Holland


19 mei 2015

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam twee keer schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over mogelijke zorgelijke ontwikkelingen in het Vinetaduin, een beschermd duingebied in Hoek van Holland. Het Vinetaduin heeft de status van Natura-2000 gebied en dit houdt in dat de overheid zorg moet dragen voor het behoud van de aanwezige flora en fauna. Naast een keur aan planten en struiken komen er diverse vleermuizen in het gebied voor, maar ook amfibieën, kleine reptielen en zoogdieren. Bovendien komt de nauwe korfslak voor in het Vinetaduin. Dit is een zeldzame slakkensoort en geniet een hoge mate van bescherming.

Momenteel bestaan er twee plannen die nadelig zijn voor de flora en fauna in het Vinetaduin. Het plan om de spoorverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland door te trekken tot aan het strand zal het Vinetaduin in een gesloten tunnelbak doorkruisen. Wij hebben geconstateerd dat er kaalslag in het duingebied heeft plaatsgevonden: het duinstruweel is volledig weggeslagen over een periode van tientallen meters. Het leefgebied van de nauwe korfslak is hierdoor ernstig aangetast, terwijl er over het nieuwe spoor nog niets besloten is. Het tweede plan gaat over de restauratie en openstelling van bunkers en ondergrondse gangenstelsels, die tezamen een belangrijk leefgebied vormen voor diverse soorten vleermuizen, zoals de grootoorvleermuis, meervleermuis en baardvleermuis. Wij vrezen dat een verbeterde publieke toegang tot de bunkers de vleermuizen zullen storen, vooral tijdens de paartijd en de winterslaap. Bovendien vermoeden wij dat het plan in strijd is met de status van het Vinetaduin als Natura-2000 gebied.

De Partij voor de Dieren wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat er nu precies speelt in het Vinetaduin, met schriftelijke vragen over respectievelijk kaalslag en vleermuizen in de bunkers. Ook zijn we benieuwd wat de visie van het college is met betrekking tot duinbehoud. Rotterdam kent maar weinig echte natuur, laat staan Natura-2000 gebieden. Het Vinetaduin verplicht het college hier hard over na te denken. Want mooie duinen moet je koesteren.

Gerelateerd nieuws

Konijnen op begraafplaats Crooswijk

Op 14 april hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de konijnen die op begraafplaats Crooswijk wonen. Het CDA wil in Rot...

Lees verder

Bestrijding meeuwenoverlast havengebied

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen geste...

Lees verder