Bestrijding meeu­wen­overlast haven­gebied


4 juni 2015

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de bestrijding van meeuwenoverlast in de Rotterdamse haven. Of beter 'overlast', met aanhalingstekens, want wij vinden dat die overlast reuze meevalt. Bedrijven in de haven klagen dat broedende meeuwen agressief zijn en – op z'n Rotterdams – hun installaties onderschijten. En dat ze daarom meeuwen willen verjagen van hun percelen. Nou, wij hebben nieuws voor deze bedrijven. Meeuwen zijn een onlosmakelijk deel van het marine ecosysteem; ze horen dus ook thuis in het havengebied. De natuur hou je niet tegen, en moet je ook niet tegen willen houden. Bovendien zijn meeuwen wettelijk beschermd, en aan de wet moet je je houden.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen betrof een rechterlijke uitspraak van enkele maanden geleden waarin drie gemeenten die aan meeuwenbestrijding deden op de vingers werden getikt. Zij maakten namelijk oneigenlijk gebruik van een ontheffing van de landelijke Flora- en faunawet, verleend door het Rijk, om meeuwenoverlast te bestrijden. De ontheffing werd verleend ten bate van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, uiteindelijk om de desbetreffende meeuwensoorten (kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw) in stand te houden, maar volgens de rechtbank was hier allesbehalve sprake van. Kortom, aan de voorwaarden van de ontheffing werd niet voldaan.

Wat zijn de gevolgen van deze rechterlijke uitspraak voor Rotterdam? Wordt er in de Rotterdamse haven gebruik gemaakt van eenzelfde soort ontheffing? Waarom is de Flora- en faunawet niet meer leidend? Waarom worden meeuwen daar überhaupt bestreden? Is dit op basis van een faunabeheerplan dat de meeuwenpopulatie in de haven als probleem formuleert? Hier willen wij van het college graag antwoord hebben.

En dan zijn er nog de 'zeldzame broeders' in de haven: de zwartkopmeeuw, de geelpootmeeuw en misschien nog andere soorten. Is in de ontheffing goed geregeld dat deze meeuwen niet worden bestreden? En kunnen bedrijven in de Rotterdamse haven deze meeuwensoorten goed van elkaar onderscheiden? Dit zijn allemaal punten waar de Partij voor de Dieren aandacht voor vraagt. En dat blijft doen, ten bate van de Rotterdamse meeuwenpopulatie.

Gerelateerd nieuws

Het Vinetaduin in Hoek van Holland

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam twee keer schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester e...

Lees verder

Onderhoud van onze molens

Gisteren heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethoud...

Lees verder