Bijdrage: Rotter­damse ambitie hoog­waardige topsport­eve­ne­menten


Uitge­sproken in de verga­­­­­­­dering van de commissie ZOCS op 13 februari 2019

13 februari 2019

Voorzitter,

Wij kunnen het binnenhalen van grote sportevenementen slechts steunen als publiek geld goed wordt besteed. Dat betekent voor ons dat aan die evenementen een breed maatschappelijk programma wordt vastgeplakt, zodat elke euro terecht komt waar die zou moeten. Bij de Rotterdammer. Economische spin-off is dan van secundair belang. Bovendien: die euro's van de gemeente komen alleen terug bij ons via de logiesbelasting, als de bezoekers van deze evenementen al onze stad verkiezen als slaapplek boven de hoofdstad. De business case van het World Expo-debacle heeft ons laten zien van niet. Geeft ook niet. Amsterdam heeft 't, Rotterdam hebbet niet nodig.

Wat we in ieder geval niet zullen steunen, zijn evenementen in de autosport en paardensport. Formule 1 races vergoelijken de honger naar asfalt en benzine. Nou, niet in onze stad. En voorzitter, hoeven wij nog woorden vuil te maken over de paardensport? De paarden worden in hun gezondheid en welzijn aangetast, door onder meer dieronvriendelijke trainingsmethoden en overbelasting. Ook worden de paarden vervroegd afgedankt en soms ook gedood als hun prestaties achterlopen. Een gemiddeld wedstrijdpaard wordt na acht jaar afgeschreven, terwijl een gezond paard soms tot wel dertig jaar oud kan worden. Wat gebeurt er daarna met zo'n paard? Weet de wethouder dit soms?

Het EK paardensport komt naar Rotterdam deze zomer, helaas. Op 14 september 2016 zeiden wij tijdens de commissiebespreking over gemeentelijke financiering van de aankomende EK's in de disciplines dressuur, para-dressuur en springen het volgende: “Wij zijn er geen voorstander van. Sowieso hebben we op de Olympische Spelen van de zomer gezien hoe een Nederlandse springruiter zijn dier mishandelt.” Ja, ook dat nog, voorzitter. Dierenmishandeling in de paardensport komt voor.

In haar financiële toezegging aan het aankomende EK, heeft het toenmalige college aangegeven Rotterdammers te willen enthousiasmeren voor de paardensport. Nu lijkt ons dat om alle eerder gegeven redenen een zeer slecht idee. Je moet de paardensport ontmoedigen, niet stimuleren. Maar wat denkt het college dat beklijft van het EK bij de Rotterdammers? Wie heeft geld om paard te kunnen rijden behalve de happy few in Kralingen-Oost? In Rotterdam groeit één op de vier kinderen in armoede op. Het is een onbereikbare sport voor mensen met een smalle beurs, voorzitter.

Daarom willen wij inzage in de beloften van het college die ons zijn voorgeschoteld ten tijde van de beraadslaging over het EK paardensport, nu bijna drie jaar geleden. Hoe zit het met de MBO-opleiding paardensport? De opleiding zit in Maasland, als we de website van de onderwijsaanbieder moeten geloven. Hoeveel Rotterdammers staan ingeschreven op de opleiding die nu ruim anderhalf jaar onderweg is? Hoe staat het met de samenwerking tussen het CHIO en het Albeda College over het opzetten van een leerwerkplaats? Hoeveel studenten nemen deel aan de leerwerkplaats? En hoe verloopt de samenwerking tussen de EK-organisatie en het Rotterdam Philharmonisch, Hofplein Theater Rotterdam, Kunsthal en het IFFR?

Verder willen wij een toezegging van de wethouder, voorzitter. Wij willen dat de wethouder de voorgespiegelde spin-off van het EK paardensport gaat evalueren. Dus: waren het inderdaad 3500 overnachtingen? 50.000 bezoekers? Wat was de opbrengst en hoeveel is via de logiesbelasting teruggevloeid naar de gemeentelijke schatkist?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.