Motie: Tien miljoen en daar blijft het bij


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Tijdelijke verordening corona-noodsteun dierentuinen en dierenparken Rotterdam 2021,

constaterende dat

  • De Tijdelijke verordening corona-noodsteun dierentuinen en dierenparken Rotterdam 2021 eventuele aanvullende noodsteun aan Diergaarde Blijdorp in de toekomst mogelijk maakt;

verzoekt het college

  • Geen verdere noodsteun aan Diergaarde Blijdorp te verlenen aanvullend op de €10 miljoen die al eerder is toegezegd;
  • De Tijdelijke verordening corona-noodsteun te laten vervallen na verstrekking van de tranche van €6 miljoen als onderdeel van de eerder toegezegde noodsteun;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen