Dier­gaarde Blijdorp


Niet meer van deze tijd

Wij vinden dat Diergaarde Blijdorp in haar huidige vorm niet meer van deze tijd is. Wij willen haar omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

We juichen het van harte toe dat mensen meer te weten willen komen over (wilde) dieren. Daarnaast zijn we er voorstander van om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Maar met literatuur, documentaires en prachtige 3D-films krijgt een kind een beter beeld van hoe de dieren in het wild leven in plaats van in gevangenschap.

Dit alles betekent niet dat er geen bezoekers meer welkom zijn maar juist dat de functie van Diergaarde Blijdorp verandert en dat dierenwelzijn voorop staat.

Door toedoen van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om die uitbraak in te dammen, is er veel gebeurd rondom Diergaarde Blijdorp. De dierentuin heeft van de gemeente Rotterdam een noodsteunlening van €10 miljoen euro ontvangen. De directie van Diergaarde Blijdorp heeft evenwel aangegeven dat ze naar pijnlijke maatregelen moeten grijpen om het hoofd boven water te houden zoals het doden (eufemistisch: 'euthanseren') van gezonde dieren om zo de kosten te drukken. Wij zijn hier fel op tegen: geld mag nooit een reden zijn om een dier te doden. Daarnaast hebben houders van dierentuinvergunningen geld vanuit het Rijk toegezegd gekregen om te besteden aan het op peil houden van dierenwelzijn tijdens de coronacrisis. Dit is dus een aanvullend argument om als gemeenteraad van Rotterdam nooit te zwichten voor het argument dat dieren uit noodzaak moeten worden gedood.

Op 15 oktober 2020 is de noodsteunlening aan Diergaarde Blijdorp besproken in de gemeenteraad van Rotterdam (klik hier voor de agenda en de liveregistratie; het gaat om agendapunt 15). Wij hebben hier diverse moties ingebracht, die helaas alle zijn verworpen. Zo hadden we met een motie opgeroepen om geen dieren te doden onder het mom van bezuiniging tijdens 'corona'. Een andere motie ging over het algeheel stopzetten van het doden van gezonde dieren.

Wij zullen alles in het werk stellen om het welzijn van dieren in Diergaarde Blijdorp tijdens de coronacrisis te waarborgen.

Klik hier voor het landelijke standpunt van de Partij voor de Dieren over dierentuinen.

Het standpunt Diergaarde Blijdorp is onderdeel van: Opkomen voor dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties