Motie: Stop met het verspreiden van fossiele propa­ganda


20 februari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van het Rotterdams klimaatakkoord,

constaterende dat

  • Het college met een aantal speciale bijlagen van 'DE AANPAK' in het AD Rotterdams Dagblad voor €30.000 aan gemeenschapsgeld heeft besteed om haar klimaatbeleid onder de aandacht te brengen van het publiek;

overwegende dat

  • De fossiele industrie in 'DE AANPAK' ruim baan krijgt;
  • Met enkele advertorials de suggestie wordt gewekt dat de berichtgeving in deze speciale bijlagen nodig is om een meer evenwichtig beeld te schetsen over de inspanningen van de fossiele industrie ten aanzien van het klimaat;

van mening dat

  • Het college niet moet meewerken aan de verspreiding van fossiele propaganda en hier al helemaal geen middelen uit de gemeentebegroting voor moet inzetten;

verzoekt het college

  • Geen kopij aan te leveren voor nieuwe edities van 'DE AANPAK' en te stoppen met het besteden van publiek geld aan andere speciale bijlagen in dagbladen waar de omstreden boodschap van de fossiele industrie salonfähig wordt gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Autovrije Meent op marktdagen

Lees verder

Motie: Haalbaarheidsstudie naar beprijzing verkeer binnenstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer