Motie: Haal­baar­heids­studie naar beprijzing verkeer binnenstad


20 februari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van het Rotterdams klimaatakkoord,

constaterende dat

  • Diverse steden wereldwijd overdag en doordeweeks het binnenstedelijk autoverkeer beprijzen met als doel de CO2-uitstoot terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren;
  • Beprijzing van het binnenstedelijk autoverkeer geen deel uitmaakt van de zeventien mobiliteitsdeals die onderdeel zijn van het Rotterdams klimaatakkoord;

overwegende dat

  • De goede ervaringen met een zogenoemde beprijzingszone voor inrijdende auto’s in steden als Milaan, Singapore, Stockholm en Londen aantonen dat beprijzing een adequaat instrument is om de CO2-uitstoot op mobiliteit terug te dringen;
  • Door beprijzing de CO2-uitstoot van autoverkeer gemiddeld met vijftien procent afneemt en er tot twintig procent minder auto’s in de binnenstad rijden, hetgeen de luchtkwaliteit en ook het verblijfsklimaat aanzienlijk verbetert;

verzoekt het college

  • Een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar invoering van een systeem waarin het binnenstedelijk autoverkeer wordt beprijsd;
  • In deze studie de financiële, technische en juridische mogelijkheden en beperkingen voor een dergelijk systeem te verkennen en scenario’s uit te werken voor wat betreft prijzen, tijden van invoering en de grootte van de beprijzingszone;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen