Motie: Tijde­lijke woningen geen onderdeel van de twintig procent sociaal


27 mei 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, ter bespreking van de beschikbaarheidscijfers en ijkpunten sociale voorraad,

constaterende dat

  • Het college met de maatregel ‘Tijdelijke woningbouw en tussenvoorzieningen’ wil bijdragen aan het behalen van de ijkpunten beschikbaarheid van het sociale segment in het stedelijke woningaanbod;
  • In de afdoening van de motie-Balwantsingh uit 2018 over ‘Tijdelijke woningbouw biedt oplossingen’ het college stelt dat de levensduur van woningen geen rol speelt in het behalen van de doelstelling te komen tot de bouw van 18.000 woningen in de huidige bestuursperiode;

overwegende dat

  • Het meetellen van tijdelijke woningen en tussenvoorzieningen in de bouw van 3.600 woningen in het sociale segment geen structurele oplossing biedt voor de doelgroep op de lange(re) termijn;

verzoekt het college

  • Tijdelijke woningen en tussenvoorzieningen geen onderdeel uit te laten maken van het aandeel van twintig procent sociaal in de doelstelling te komen tot realisering van 18.000 woningen in de huidige bestuursperiode;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen