Motie: Open die bieb


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • De Tweede Kamer er met een motie voor heeft gezorgd dat bibliotheken op een aangepaste wijze tóch (gedeeltelijk) open mogen blijven zolang de coronamaatregelen per 4 november jongstleden van kracht zijn;
  • De Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat in Rotterdam dicht is;

overwegende dat

  • De Centrale Bibliotheek voor veel Rotterdammers zowat de belangrijkste verblijfsplek is in de stad naast hun eigen huis;
  • Bibliotheken een vitaal orgaan van de stad zijn omdat zij een leven lang leren mogelijk maken, en dat sluiting de maatschappelijke ongelijkheid aldus vergroot;
  • Veel kinderen en jongeren de bieb domweg nodig hebben om even de thuissituatie te kunnen ontsnappen en om te studeren of boeken te lenen;

verzoekt het college

  • De exploitant van de Centrale Bibliotheek te verzoeken het gebouw per ommegaande (gedeeltelijk) open te stellen voor publiek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen