Motie: Het klimaat heeft niks aan gepolder


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • Het Rotterdamse klimaatbeleid zich kenmerkt als een voortdurende dialoog tussen verschillende belanghebbenden, waaronder de bedrijven die hoofdverantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO2;

overwegende dat

  • Klimaatverandering niet wacht op de compromissen tussen de gemeente en de private sector;

verzoekt het college

  • De inspraak van hoofdverantwoordelijken voor de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen