Motie: Duit in het zakje voor betaalbare ener­gie­tran­sitie


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • Sinds 2015 de reclamebelasting in het havengebied is afgeschaft;
  • Bedrijven in de Rotterdamse haven voor ruim negentig procent verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot van onze stad;

overwegende dat

  • Een betaalbare energietransitie ook betekent dat we de lusten en lasten eerlijk verdelen, waarbij altijd het principe geldt dat de vervuiler betaalt;

verzoekt het college

  • De reclamebelasting in het havengebied opnieuw in te voeren;
  • De opbrengsten van reclamebelasting in het havengebied onder te brengen in het energietransitiefonds;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Differentiatie lokale heffingen in de haven

Lees verder

Motie: Het klimaat heeft niks aan gepolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer