Motie: Handhaven op volks­ge­zondheid bij schim­mel­wo­ningen


4 april 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 april 2024, ter bespreking van het debat over schimmelvorming Rotterdamse huishoudens,

constaterende dat

  • Sommige Rotterdamse huishoudens te kampen hebben met schimmelvorming in huurwoningen;
  • De gemeente Rotterdam bij meldingen over schimmel thans slechts handhavend kan optreden bij een bouwkundig gebrek, op basis van het landelijke bouwbesluit;

voorts constaterende dat

  • Rotterdammers in schimmelwoningen gezondheidsklachten ervaren;

overwegende dat

  • Schimmel zich door velerlei redenen kan vormen in woningen, bouwkundig gebrek of anderzijds;
  • Deze redenen in voorkomende gevallen buiten de invloedssfeer van de bewoners liggen;
  • De gemeente op zoek moet naar gezondheidskaders om te kunnen handhaven op schimmelvorming in woningen omwille van de gezondheid van bewoners en teneinde de Rotterdammers te behoeden voor gezondheidsklachten;

verzoekt het college

  • Samen met de GGD te onderzoeken of er een manier is om kaders te scheppen voor gezondheidsaspecten in woningen als juridische grondslag voor handhaving;
  • Indien daaruit blijkt dat het kansrijk is een lobby te starten;
  • Hierover de raad te informeren voor eind oktober 2024;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen trap voor mij, via een natuurvriendelijke oever kan ik er beter bij

Lees verder

Amendement: Er komt een Lloydpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer