Amen­dement: Er komt een Lloydpark


4 april 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 april 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het burgerinitiatief Lloydpark,

Besluit:

Het gevraagde besluit, te weten:

“het burgerinitiatief ingediend door de heer P.M. Cusell, D.M. van der Mast en mevrouw T.M.L. van Balen over ‘Lloydpark’ (22bb005883) vast te stellen als inspiratiedocument voor het gebiedsambitiedocument Schiehaven Noord.”

te wijzigen in:

“het burgerinitiatief ingediend door de heer P.M. Cusell, D.M. van der Mast en mevrouw T.M.L. van Balen over ‘Lloydpark’ (22bb005883) over te nemen en te hanteren als leidraad in de ontwikkeling van een Lloydpark.”

--

Toelichting:

Dit amendement zorgt ervoor dat we het burgerinitiatief overnemen. Omdat het initiatief nog nadere uitwerking behoeft, is ons voorstel om het als leidraad te hanteren in de ontwikkeling van een Lloydpark.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Handhaven op volksgezondheid bij schimmelwoningen

Lees verder

Motie: Iedere kamerbewoner een goede rechtspositie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer