Motie: Geen trap voor mij, via een natuur­vrien­de­lijke oever kan ik er beter bij


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Rotterdam veel sloten en wateren heeft waar watervogels en andere rondom water levende dieren wonen;

overwegende dat

  • Jonge watervogels niet de kracht hebben om een eendentrap te beklimmen en dit ondanks veel oefenen dit met de dood moeten bekopen;
  • Watervogels natuurlijk gedrag kunnen vertonen op natuurlijke oevers;
  • Niet iedere waterkant beschikt over een natuurvriendelijke oever en dit dus veel dierenleed veroorzaakt;

verzoekt het college

  • Aan iedere slootkant minstens één natuurvriendelijke oever aan te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Verbied dierenshows op straat

Lees verder

Motie: Handhaven op volksgezondheid bij schimmelwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer