Motie: Geen nieuwe vervui­lende bedrijven in de haven


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • Het Havenbedrijf Rotterdam met de gunning van gronden bepaalt of nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen in het havengebied;

overwegende dat

  • De energietransitie en schonere lucht in grote mate samenhangen met het vestigingsbeleid in de Rotterdamse haven;

verzoekt het college

  • Zich middels haar aandeelhouderschap van het Havenbedrijf Rotterdam uit te spreken tegen de komst van vervuilende ontwikkelingen in het havengebied, zoals de komst van een schaliegasfabriek of een nieuwe raffinaderij;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Foute restwarmte niet meetellen voor behalen klimaatdoelstelling

Lees verder

Motie: Herstel de publieke functie van de stadsecoloog

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer