Motie: Herstel de publieke functie van de stad­s­ecoloog


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • De gemeente in het naleven van de Wet natuurbescherming allerlei voorwaarden stelt aan private bouwontwikkelingen ter bescherming van flora en fauna;

overwegende dat

  • Zorgvuldige bewoners door gestelde voorwaarden regelmatig tegen vragen aanlopen;
  • De huidige stadsecoloog vrijwel onzichtbaar en lastig bereikbaar is voor bewoners;
  • Zij zich nu wenden tot externe partijen wiens verantwoordelijkheid het niet is vragen te beantwoorden over gemeentelijk beleid;
  • Dit niet ten goede komt van de flora en fauna die juist beschermd moeten worden door de gestelde voorwaarden;

verzoekt het college

  • De publieke functie van de stadsecoloog te herstellen;
  • Duidelijk te communiceren over de functie en bereikbaarheid van de stadsecoloog bij relevante gerelateerde onderwerpen zoals bijvoorbeeld vergunningsaanvragen;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen