Amen­dement: Rotterdam klimaat­neu­traal in 2030


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

Besluit het ontwerpbesluit van het raadsakkoord Energietransitie als volgt aan te passen:

a. dat we de klimaatambities van Parijs vertalen in de volgende lokale doelstellingen:

  • In 2022 is jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van C02 omgebogen naar een dalende trend.
  • In 2030 in de Rotterdamse uitstoot van C02 49% lager ten opzichte van 1990.
  • In 2050 is Rotterdam klimaatneutraal.

wordt vervangen door:

a. dat we de klimaatambities van Parijs vertalen in de volgende lokale doelstellingen:

  • In 2022 is jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van C02 omgebogen naar een dalende trend.
  • In 2030 is Rotterdam klimaatneutraal.

Toelichting:

Wij willen dat Rotterdam al veel eerder klimaatneutraal is dan in 2050. Klimaatverandering trekt zich niks aan van politieke compromissen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Concrete afspraak CO2-reductie gebouwde omgeving en mobiliteit

Lees verder

Motie: Werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer