Motie: Werken aan de arbeids­markt van de toekomst


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het Rotterdamse leerwerkakkoord voor de havensector,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam partner is in het Rotterdamse leerwerkakkoord voor de havensector, met als doel een arbeidsmarkt te creëren met goed opgeleid en wendbaar personeel dat optimaal kan inspelen op de kansen die de economische transitie in de haven biedt;

overwegende dat

  • De arbeidsmarkt van de toekomst onlosmakelijk is verbonden met de energietransitie, die volgens onderzoek van TNO tot wel zeventigduizend extra banen kan opleveren;
  • De havenwerker van morgen zal werken in klimaatneutrale en duurzame industrieën in plaats van op olieraffinaderijen, in kolencentrales of in de op- en overslag van ertsen en mineralen;

verzoekt het college

  • Om met de partners binnen de nog op te richten projectorganisatie (met 'Haven Human Capital Centrum' als werktitel) ervoor te zorgen dat de deelnemers aan de leerwerktrajecten voor de havensector komen te werken in industrieën die bijdragen aan de energietransitie en daarmee aan de arbeidsmarkt van de toekomst;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Rotterdam klimaatneutraal in 2030

Lees verder

Motie: Louter natuurvriendelijk onderhoud in de Rottemeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer