Bijdrage: Natuur­ont­wik­keling Oran­je­bonnen


Uitge­sproken in de verga­­­­­­­dering van de commissie BWB op 23 januari 2019

23 januari 2019

Voorzitter,

Wij willen natuurontwikkeling in de Bonnenpolder. En trouwens ook in de Oranjebuitenpolder. Zo makkelijk is het. De polders tussen Maassluis en Hoek van Holland zijn uitermate geschikt als groene buffer tegen de oprukkende verstedelijking. Maar helaas komt de ontwikkeling van het gebied als natuurgebied maar niet van de grond. In het rapport 'Gemodder in de polder' van de Rekenkamer Rotterdam uit 2014 blijkt dat er al sinds 1993, mind you: 1993, plannen zijn voor meer natuur in wat nu doorgaat als ontwikkelgebied Oranjebonnen. Van die plannen is nauwelijks iets gerealiseerd. Hierover schrijft de Rekenkamer: “De oorzaken zijn onder meer te optimistische inschattingen van de kosten en opbrengsten, een moeizame samenwerking tussen de gemeente en andere organisaties en weinig bestuurlijke prioriteit van de opeenvolgende colleges voor het ontwikkelen van het buitengebied van de gemeente Rotterdam.”

Die inerte houding vertaalt zich naar de huidige staat van het gebied. Wie nu door de polders wandelt, ziet dat ze er niet florissant bijliggen. En hoe zit het met natuur? Wat je in ieder geval niet ziet, zijn weidevogels. Overal in de regio hebben de weidevogels het zwaar. Dat komt door de verschraling van het boerenland, voorzitter. De Bonnenpolder leeft niet, is doods.

Terwijl het allemaal zo makkelijk kan zijn, voorzitter. Een overheid die opkomt voor het groen en daarin ook wil investeren. Biodiversiteit is wat de Partij voor de Dieren betreft een kerntaak van een overheid die zich bewust is van een leefomgeving die ook voor toekomstige generaties goed toeven moet zijn. Natuurontwikkeling mag best wat kosten, want het dient het algemeen belang. En daarmee kom ik tot het principebesluit van het college in zee te gaan met private partijen om natuur te ontwikkelen in samenhang met een natuurbegraafplaats. Wij vinden het een veeg teken dat het college voor een van haar belangrijkste groengebieden op Rotterdamse grond afhankelijk is van private partijen. Het college moet op eigen kracht het algemeen belang kunnen dienen. Zo niet, dan kloppen de prioriteiten hier in dit huis niet. Het college schrijft: “De initiatiefnemers investeren in belangrijke mate zelf in nieuwe natuur en recreatie. Dit past in het huidige klimaat waar overheden terugtreden en ruimte bieden aan private partijen om toe te treden.” Wij schrikken hiervan, voorzitter. Dit is een VVD-overheid. Een neoliberaal standpunt.

Natuurontwikkeling maar dan wel een natuurbegraafplaats, anders gebeurt er niets. Dat is zo'n beetje het dreigement van het college aan de Raad. Nou, wij laten ons niet chanteren. Wij zijn niet principieel tegen natuurbegraven, alhoewel de effecten van gebiedsvreemd materiaal in de bodem nog onbekend zijn. Maar hoe dan ook vinden wij een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder geen goed idee. De ophoging van het land in het nieuwe gedeelte van het Staelduinse Bos vormt een ernstige aantasting van het gorzenlandschap en de authentieke krekenstructuur. Een natuurbegraafplaats in een laagliggende polder is simpelweg geen goed idee.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Rotterdams onderwijsbeleid 'Gelijke kans voor elk talent'

Lees verder

Bijdrage: Stand van zaken Luchthavendossier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer