Bijdrage: Bestem­mingsplan Drie­mans­steeweg


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 21 april 2021

21 april 2021

Voorzitter,

Wij vinden het in principe geen probleem als een bouwmarkt annex tuincentrum zich vestigt aan de Driemanssteeweg. We hebben veel te veel bedrijventerreinen, dus detailhandel op een vervallen plot is zo gek nog niet. Ook goed dat bestemmingen met een zware – of in ieder geval zwaardere – milieucategorie zo dicht bij woonkernen komen te vervallen.

Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de uitbater van het tuincentrum de mogelijkheid wil openhouden om dieren te kunnen verkopen. Een reclamant bij het bestemmingsplan Driemanssteeweg maakte bewust bezwaar tegen de omissie in het concept om geen maximum aan bruto vloeroppervlak te stellen voor de verkoop van dieren en dierbenodigdheden. Maar met de voorgestelde wijziging, namelijk classificatie van dieren als zogenoemd nevenassortiment, kunnen wij niet leven. Dieren behoren niet te worden verkocht in tuincentra.

En waarom, voorzitter? Het leidt tot een ongezonde keten van het fokken van dieren voor de consument. Dieren die dan ook maar iets afwijken van wat de consument wil, hebben geen toekomst. Vul zelf maar in wat er dan gebeurt. De dieren worden in tuincentra in de etalage gezet, natuurlijk op een mooie zichtlocatie. Niet in het belang van dieren, voorzitter, want het leidt tot omgevingsprikkels. Maar ja, de consument gaat voor. Consumenten die eigenlijk helemaal niet op zoek waren naar dieren, maar naar planten en bloembollen. Dan zien ze zo’n lief pluizenbolletje en kopen die, niet wetende dat dieren ook onderhoud nodig hebben. Een dier heeft liefde en verzorging nodig, het is geen gebruiksvoorwerp. Al jaren waarschuwt de Partij voor de Dieren voor impulsaankopen van dieren, zowel bij dierenwinkels als tuincentra en bouwmarkten. En wij krijgen hierin volledig gelijk van de Dierenbescherming, die met lede ogen aanziet dat in alle haast en in een onbezonnen bui aangekochte dieren luttele weken later worden teruggevonden in de vrije omgeving. Want voorzitter, zo gaan sommige mensen óók met dieren om.

Er wordt op dit moment met posters in de stad gewaarschuwd met: “Het begint op Marktplaats.” Dit over het dierenleed dat gepaard gaat met de handel, fok en de impulsaankoop van dieren. Maar het begint ook in een tuincentrum. Laten we daar als overheid een stokje voor steken.

In 2015 voerden de dierenbescherming en onze collega’s in Amsterdam al actie tegen de verkoop van dieren in een lokale Praxis. Parkieten, cavia’s, konijnen en nog een aantal diersoorten. Gelukkig zag Praxis het licht en is gestopt met de verkoop van dieren, na lang aandringen. Laten we het niet aankomen op de vrijwilligheid van – in dit geval – Hornbach om hetzelfde te doen. Om die reden hebben wij een amendement dat erin voorziet geen dierverkoop toe te staan in de ontwikkeling die samenhangt met het bestemmingsplan.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland

Lees verder

Bijdrage: Beschikbaarheidscijfers en ijkpunten sociale woningvoorraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer