Bijdrage: Verkoop Recre­a­tieoord Hoek van Holland


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 14 april 2021

14 april 2021

Voorzitter,

Wij zien niet in waarom het Recreatieoord Hoek van Holland op dit moment verkocht zou moeten worden, laat staan überhaupt. Het voorstel van het college is naar onze mening veel te kort door de bocht. Daarnaast is het moment van de aangekondigde verkoop zeer pijnlijk.

Als de gemeente oprecht is in haar stellingname dat exploitatie van het recreatieoord geen kerntaak is, dan kan zij veel creatiever zijn in het vinden van een oplossing die ook recht doet aan de positie van recreanten en de rijke historie van de houten kampeerstad aan zee. De platte, botte verkoop die zij momenteel voorstelt, is één manier. Collega Van Schaik heeft al diverse malen geopperd of het mogelijk is de grond in erfpacht uit te geven aan de recreanten, met de RAR als privaatrechtelijke partij. Maar er zijn natuurlijk meer manieren. De gemeente kan een relatie aangaan met het recreatieoord zoals ze dat nu ook al doet met de besturen van volkstuincomplexen. Het bestuur huurt grond van de gemeente en belast het vervolgens door naar de huisjeseigenaren. Dat bestuur is dan bijvoorbeeld de RAR. Verder biedt de Kadernota vastgoed van de gemeente de mogelijkheid de grond onderhands te verkopen aan de recreanten op basis van het beste plan voor de wijk. Ik zou zeggen tegen de heren wethouders: bied een kans aan recreanten om uit te leggen waarom het Recreatieoord het beste voor de stad kan worden behouden.

En je kunt nog creatiever worden. Bijvoorbeeld om het Recreatieoord te verzelfstandigen. De RAR wordt een stichting die een bestuurlijke relatie met de gemeente aangaat. En daarmee ook publieke taken voor haar rekening neemt, zoals het kunnen accommoderen van Rotterdammers in hun wens om naast een bovenwoning in de stad ook af en toe te kunnen uitwaaieren aan de kust. De parallel met de situatie van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering is hier hartstikke op haar plaats. We moeten niet minder, maar juist meer gemeentelijke voorzieningen hebben voor Rotterdammers die niet wegwijs worden in de betonnen jungle van de stad. Hoezo, geen kerntaak? We herstellen het woonplaatsbeginsel voor de recreanten in ere – zoals het kampeerreglement voorschrijft – en duiden dit als een publieke taak. Probleem opgelost.

Er is nog een ander publiek belang. Namelijk dat Hoek van Holland niet verwordt tot een Benidorm aan de Noordzee. Een commercieel recreatieoord leidt tot meer strand- en duintoerisme, meer parkeerbewegingen, meer afval en minder bescherming en beschutting van de natuurwaarden. Het recreatieoord ligt pal naast Natura 2000, zoals het Vinetaduin, Roomse duin en de Van Dixhoorndriehoek. Wij willen de natuurwaarden koesteren. Daar past geen vierseizoenenbadplaats bij.

Tot slot, voorzitter. Wij hebben geen antwoord gekregen op onze vraag of een Right 2 Challenge mogelijk is. Drie maanden gewacht op twee pietluttige vragen; geen concreet antwoord. Als de bewoners u uitdagen om binnen de huidige exploitatie te blijven met het beheer en onderhoud, geeft u dat dan een kans? Zo nee, waarom niet?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Uitvoeringsagenda biodiversiteit (onderdeel van 'Visie openbare ruimte') (raadsbehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Bestemmingsplan Driemanssteeweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer