SV: Met dierenleed gepaard


Indiendatum: sep. 2016

Het college heeft de wens uitgesproken de Europese Kampioenschappen paardensport in 2019 naar Rotterdam te halen. Het gaat om drie disciplines, te weten dressuur, para-dressuur en springen.

Binnen de paardensport komt veel dierenleed voor. Zo moeten de paarden over lange afstanden reizen, staan ze veel alleen op stal en dragen ze een bit, dat pijn veroorzaakt. Ongetwijfeld koesteren veel beoefenaars van de paardensport warme gevoelens voor hun rijdier, maar dit is niet altijd het geval. Recent was de wereld nog getuige van de schandalige wijze waarop een Nederlandse springruiter zijn paard mishandelde tijdens een wedstrijd in de kwalificatieronde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Voor de Nederlandse bondscoach was deze mishandeling geen reden om deze ruiter uit te sluiten voor deelname aan de landenwedstrijd op de Olympische Spelen. Deelname aan de landenwedstrijd was belangrijker dan het welzijn van het dier.

De paardensport gaat met dierenleed gepaard. Wij willen het college daarom de volgende vragen stellen:

1. Is het college bewust van het het dierenleed dat binnen de paardensport voorkomt?

2. Hoe denkt het college over het gebruik van paarden voor sportieve doeleinden?

3. Is het college bewust van het signaal dat zij uitzendt met haar steun voor het binnenhalen van de EK, namelijk dat mensen dieren mogen gebruiken voor activiteiten die niet in het belang zijn van de dieren?

4. Hoe draagt het Rotterdamse bid voor de EK bij aan voorlichting voor Rotterdammers over hoe met dieren moet worden omgegaan?

5. Is het college bereid in ruil voor financiele steun de initiatiefnemers van het Rotterdamse bid te verplichten aandacht te besteden aan dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?

6. Welke juridische middelen liggen binnen handbereik van de gemeente om tijdens de EK in te grijpen als sprake is van ernstig dierenleed, mocht het Rotterdamse bid succesvol blijken te zijn?

7. Wat gaat het college doen om dierenleed tijdens de EK zoveel mogelijk te beperken, mocht het Rotterdamse bid succesvol blijken te zijn?

De initiatiefnemers voor het binnenhalen van het EK willen onderwijs aangrijpen om de besteding van gemeenschapsgeld aan het bid te rechtvaardigen. Zo zijn Stichting CHIO, onderwijsinstelling Lentiz en diverse gemeenten in de regio van zins om een MBO-opleiding 'Paardensport' op te zetten, zo blijkt uit een brief (kenmerk 16bb6359) van het college aan de Raad.

8. Vindt het college het wenselijk dat de gemeentelijke subsidie voor een EK-bid aangewend wordt om de opleiding ‘Paardensport” op te zetten? Indien ja, waarom?

9. Kan het college uitleggen wat de opleiding “Paardensport” gaat inhouden? Indien nee, waarom wordt er subsidie aan besteed?

10. Hoe zal volgens het college onderwijs bijdragen aan een verhoogd bewustzijn van dierenwelzijn bij, met name, kinderen en jongeren?

De Partij voor de Dieren wil geen EK paardensport in de stad. Wij zijn een voorstander van sport waarvoor geen dieren worden gebruikt en willen vooral inzetten op breedtesport. De gewone Rotterdammer staat bij ons centraal, niet de selecte groep ruiters ter vermaak van de eminence grise.

11. Is de gemeente bereid om vanwege het dierenleed en het instrumenteel gebruik van paarden haar steun voor de kandidaatstelling in te trekken? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 4 nov. 2016

Op 19 september 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schríftelijke vragen over Dierenleed gepaard bij organisatie hippische EK's.

Inleidend wordt gesteld:

Het college heeft de wens uitgesproken de Europese Kampioenschappen paardensport in 2019 naar Rotterdam te halen. Het gaat om drie disciplines, te weten dressuur, paradressuur en springen. Binnen de paardensport komt veel dierenleed voor. Zo moeten de paarden over lange afstanden reizen, staan ze veel alleen op stal en dragen ze een bit, dat pijn veroorzaakt. Ongetwijfeld koesteren veel beoefenaars van de
paardensport warme gevoelens voor hun rijdier, maar dit is niet altijd het geval. Recent was de wereld nog getuige van de schandalige wijze waarop een Nederlandse springruiter zijn paard mishandelde tijdens een wedstrijd in de kwalificatieronde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Voor de Nederlandse bondscoach was deze mishandeling geen reden om deze ruiter uit te sluiten voor deelname aan de landenwedstrijd op de Olympische Spelen. Deelname aan de landenwedstrijd was belangrijker dan het welzijn van het dier.
De paardensport gaat met dierenleed gepaard. Wij willen her college daarom de volgende vragen stellen:”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bewust van het dierenleed dat binnen de paardensport voorkomt?

Antwoord:
In de paardensport zullen er ongetwijfeld gevallen van dierenleed voorkomen en dat is betreurenswaardig.

Vraag 2:
Hoe denkt het college over het gebruik van paarden voor sportieve doeleinden?

Antwoord:
Het welzijn van de paarden staat bij veruit de meeste beoefenaars van de sport voorop. Een paard kan voor sportieve doeleinden ingezet worden zonder dat het leed berokkend wordt.

Vraag 3:
Is het college bewust van het signaal dat zij uitzendt met haar steun voor het binnenhalen van de EK, namelijk dat mensen dieren mogen gebruiken voor activiteiten die niet in het belang zijn van de dieren?

Antwoord:
Nee, dit is met het signaal dat het college wil uitzenden, al zijn er mogelijk mensen die de komst van een EK als een dergelijk signaal zouden kunnen interpreteren. Het EK gaat niet per definitie in tegen het belang zijn van de dieren. Dierenwelzijn is juist bij dit soort evenementen een belangrijk aandachtspunt.

Vraag 4:
Hoe draagt het Rotterdamse bid voor de EK bij aan voorlichting voor Rotterdammers over hoe met dieren moet worden omgegaan?

Antwoord:
Het EK draagt niet specifiek bij aan voorlichting over de omgang met dieren. Een EK binnen de gemeentegrenzen kan een goede aanleiding zijn om over het onderwerp ‘omgang met dieren’ in gesprek te gaan met Rotterdammers.

Vraag 5:
Is het college bereid in ruil voor financiële steun de initiatiefnemers van het Rotterdamse bid te verplichten aandacht te besteden aan dierenwelzijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Met de nu toegezegde financiële steun zal de organisatie het moeten doen. De aandacht voor dierenwelzijn is er bovendien al, in de vorm van bestaande regelgeving en controle daarop.

Vraag 6:
Welke juridische middelen liggen binnen handbereik van de gemeente om tijdens de EK in te grijpen als sprake is van ernstig dierenleed, mocht het Rotterdamse bid succesvol blijken te zijn?

Antwoord:
Wanneer er sprake is van dierenleed kan de politie of de NVWA ingeschakeld worden. Er zijn ook enkele gemeentelijke handhavers die bevoegd zijn om op het betreffende domein te handhaven (domein 2, groene wetgeving waaronder ook de wet Dieren valt).

Vraag 7:
Wat gaat het college doen om dierenleed tijdens de EK zoveel mogelijk te beperken, mocht het Rotterdamse bid succesvol blijken te zijn?

Antwoord:
Het college zal gebruik maken van de bestaande juridische middelen zoals beschreven bij vraag 6.

Voorts wordt gesteld:
“De initiatiefnemers voor het binnenhalen van het EK willen onderwijs aangrijpen om de besteding van gemeenschapsgeld aan het bid te rechtvaardigen. Zo zijn Stichting CHIO, onderwijsinstelling Lentiz en diverse gemeenten in de regio van zins om een MBO-opleiding 'Paardenspor?op te zetten, zo blijkt uit een brief (kenmerk 16bb6359) van het college aan de Raad.”

Vraag 8:
Vindt het college het wenselijk dat de gemeentelijke subsidie voor een EK-bid aangewend wordt om de opleidingen “Paardensport” op te zetten. Indien ja, waarom?

Antwoord:
De gemeentelijke steun wordt besteed aan de organisatie van de drie EK s. inclusief het programma van side events dat de aandacht voor, en maatschappelijke effecten van de EK’s zal vergroten. Het college vindt het wenselijk dat evenementen dieper in de stad voelbaar zijn door het organiseren van side events. In dit geval valt daar ook de opleiding ‘paardensport’ onder.

Vraag 9:
Kan het college uitleggen wat de opleiding “Paardensport” gaat Ínhouden? Indien nee, waarom wordt er subsidie aan besteed?

Antwoord:
De opleiding leidt studenten op tot instructeur/trainer, (wedstrijd)ruiter, bedrijfsleider en organisator van hippische evenementen. Zorg voor en omgang met paarden maaki een belangrijk onderdeel uit van de opleiding.

Vraag 10:
Hoe zal volgens het college onderwijs bijdragen aan een verhoogd bewustzijn van dierenwelzijn bij, met name, kinderen en jongeren?

Antwoord:
In algemene zin komt dierenwelzijn terug in het product NME. In de NME-lessen voor (met name) basisschoolleerlingen en voorlichting op de kinderboerderijen is kennis over en omgang met dieren een belangrijk onderwerp.

Voorts wordt gesteld:
“De Partij voor de Dieren wil geen EK paardensport in de stad. Wij zijn een voorstander van sport waarvoor geen dieren worden gebruikt en willen vooral inzetten op breedtesport. De gewone Rotterdammer staat bij ons centraal, met de selecte groep ruiters ter vermaak van de eminence grise.”

Vraag 11:
Is de gemeente bereid om vanwege het dierenleed en het instrumenteel gebruik van paarden haar steun voor de kandidaatstelling in te trekken? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de steun wordt niet ingetrokken. Het steunen van de drie EK’s is door het college besloten en in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport besproken. Hier is het verzoek om de steun in te trekken niet aan de orde geweest, waardoor er vanuit kon worden gegaan dat een meerderheid van het gemeentebestuur de kandidaatstelling steunt.

Interessant voor jou

SV: Kamelen horen in de woestijn!

Lees verder

SV: Vissterfte in het Museumpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer