SV: Kamelen horen in de woestijn!


Indiendatum: sep. 2016

Afgelopen zaterdag 3 september werd in Delfshaven het festival BeSouk gehouden. Bezoekers van dit festival konden met de aanwezige kamelen op de foto.

De Partij voor de Dieren is van mening dat kamelen niet in de stad horen en niet gebruikt moeten worden voor menselijk vermaak. Om deze reden willen wij het college de volgende vragen stellen.

1. Acht het college de drukte van een festival een geschikte omgeving voor een kameel? Zo ja, kan het college garanderen dat het welzijn van een dier als een kameel niet benadeeld wordt in een drukke omgeving? En kan het college ook de veiligheid van mensen garanderen die goedbedoeld het dier willen aaien of in de buurt komen, aangezien de dieren uit angst of stress weleens kunnen bijten?

2. Is er een vergunning aangevraagd en verleend voor de komst van de kamelen? Zo ja, op grond van welke overwegingen is deze vergunning verleend? Zo nee, waarom niet?

3. Is de wethouder het met ons eens dat ook kamelen tot de wilde dieren behoren en dus net als bijvoorbeeld de olifanten geweerd moeten worden uit de stad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de wethouder voornemens te gaan lobbyen bij het Ministerie van I&M om kamelen op de lijst van verboden circusdieren te krijgen?

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 29 sep. 2016

Op 7 september 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (Partij van de Dieren) ons schríftelijke vragen over Kamelen horen in de woestijn.

Inleidend wordt gesteld:

“Afgelopen zaterdag 3 september werd in Delf shaven het festival BeSouk gehouden. Bezoekers van dit festival konden met de aanwezige kamelen op de foto. De Partij voor de Dieren is van mening dat kamelen niet in de stad horen en niet gebruikt moeten worden voor menselijk vermaak. Om deze reden willen wij het college de volgende vragen stellen. ”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Acht het college de drukte van een festival een geschikte omgeving voor een kameel? Zo ja, kan het college garanderen dat het welzijn van een dier als een kameel niet benadeeld wordt in een drukke omgeving? En kan het college ook de veiligheid van mensen garanderen die goedbedoeld het dier willen aaien of in de buurt komen, aangezien de dieren uit angst of stress weleens kunnen bijten?

Antwoord:
Het college is van mening dat een festival geen ongeschikte omgeving hoeft te zijn voor een kameel, indien er voldoende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Een kameel is door de landelijke overheid aangemerkt als een gedomesticeerd zoogdier en staat niet op de lijst van verboden dieren ten behoeve circussen en andere optredens. Kamelen die bij festivals worden ingezet, worden doorgaans via een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd, waarbij rustpauzes zijn ingebouwd. Garanties dat een dier nooit ongemak ervaart kunnen we niet geven.
Bij de behandeling van de aanvraag van een evenementenvergunning staat veiligheid voorop, hier is dan ook aandacht voor.

Vraag 2:
Is er een vergunning aangevraagd en verleend voor de komst van de kamelen? Zo ja, op grond van welke overwegingen is deze vergunning verleend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Bij dit evenement heeft de organisator nagelaten de gemeente op de hoogte te stellen van de komst van de kamelen. Dit is niet conform de afspraken er volgt dan ook een gesprek met de organisator om hem hierop te wijzen.
De organisator heeft als uitleg van het inzetten van kamelen, schríftelijk aangegeven dat dit wel besproken en afgestemd was in het kader van een ander evenement (Djemaa el Fna). Ook bij Djemaa el Fna zullen kamelen onderdeel uitmaken van het evenement. De politie heeft hier ook ruggenspraak gehad met de dierenpolitie en wanneer de dieren goed verzorgd worden is er geen aanleiding om dit niet toe te staan.

Vraag 3:
Is de wethouder het met ons eens dat ook kamelen tot de wilde dieren behoren en dus net als bijvoorbeeld de olifanten geweerd moeten worden uit de stad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de wethouder voornemens te gaan lobbyen bij het Ministerie van l&M om kamelen op de lijst van verboden circusdieren te krijgen?

Antwoord:
Nee, wij volgen hierin het besluit van de landelijke overheid om de kameel niet als wild dier aan te merken. Kamelen kunnen gezien de lange geschiedenis (4500 jaar) als lasten productiedier beschouwd worden als gedomesticeerde dieren. Dat neemt niet weg dat het onze voorkeur heeft om géén kamelen (of andere dieren) in te zetten bij evenementen. Omdat de kameel niet op de lijst staat van verboden dieren kunnen we
kamelen echter niet weigeren. Het dierenwelzijn van dieren tijdens een evenement achten we echter wel van belang. We vertrouwen in deze het advies van de dierenpolitie.

Interessant voor jou

SV: Centraal vuurwerk in het Prinsenpark

Lees verder

SV: Met dierenleed gepaard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer