Raads­vragen: Zoals een goed ambtenaar betaamt


Indiendatum: 24 sep. 2021

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft afbeeldingen (screenshots) toegestuurd gekregen met uitlatingen van een werknemer van de gemeente Rotterdam aan derden op het semiopenbare platform LinkedIn. Wij hebben vragen over de gepastheid van de uitlatingen van betreffende werknemer, omdat deze persoon zich op het platform duidelijk kenbaar maakt als in dienst van de gemeente Rotterdam. De gemeente moet wat ons betreft te allen tijde neutraliteit betrachten in woord- en taalgebruik; dat geldt óók voor personen die weliswaar in privétijd communiceren met derden maar zich in die hoedanigheid wel voor ambtenaar aan het algemeen publiek uitgeven.

Wij hebben de door ons geanonimiseerde screenshots toegevoegd aan deze set schriftelijke vragen. De vierde screenshot laat de contactgegevens van betreffende werknemer zien op LinkedIn.

1. Kan een werknemer van de gemeente Rotterdam naar uw mening op een manier zoals weergegeven op de screenshots met derden communiceren, al dan niet in privétijd maar zich wel voor ambtenaar uitgevend? Indien ja, waarom?

Er bestaat een gedragscode[1] voor werknemers van de gemeente Rotterdam, uit 2016. Hierin staan de regels waaraan werknemers zich moeten houden, “zoals een goed ambtenaar betaamt”.

2. Heeft iemand die dergelijke uitlatingen doet zoals weergegeven op de screenshots, gehandeld zoals een goed ambtenaar betaamt?

3. Welke sancties kunnen voortvloeien uit onbetamelijk handelen door een werknemer van de gemeente?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR403995

Indiendatum: 24 sep. 2021
Antwoorddatum: 2 nov. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Achtergrondinformatie over mogelijkheid weigeren omgevingsvergunning

Lees verder

Raadsvragen: Gruwelijke moord kat in Pernis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer