Raads­vragen: Gruwe­lijke moord kat in Pernis


Indiendatum: 29 sep. 2021

Geacht college,

Onze stad is opgeschrikt door een gruwelijk incident met een kat in Pernis. Uit berichtgeving[1] in het AD Rotterdams Dagblad blijkt gisteren in een sloot in dit gebied een zelfgebouwde kist te zijn aangetroffen met daarin een kat. De kat is door verdrinking om het leven te komen. De kist is verzwaard met stenen om te kunnen zinken, hetgeen de moedwilligheid van de dader toont het leven van de kat te nemen. Wij spreken daarom gewoon over moord.

1. Wat doet dit gruwelijke incident in onze stad met u?

De politie is op zoek naar de dader (of daders) van deze moord. Tips zijn welkom, vanzelfsprekend. Mogelijk zijn er instellingen actief in Pernis waar de gemeente Rotterdam zich zakelijk tot verhoudt, bijvoorbeeld zorgaanbieders. Zoals bekend bestaat er een cirkel van geweld tussen dierenmishandeling en mishandeling van mensen, met name huiselijk geweld. Wellicht biedt dit een aanknopingspunt. Daarnaast stuurt de gemeente de wijkteams aan die fungeren als ogen en oren van de wijk. Tot slot heeft de gemeente ook een relatie met bewonersorganisaties in Pernis en bestiert zij een Huis van de Wijk, te weten De Bonte Koe. Dit zijn alle vindplaatsen voor meer informatie over een eventuele dader.

2. Gaat u alles op alles zetten de politie bij te staan in de zoektocht naar de dader van de moord op de kat? Indien ja, hoe zet u uw regierol in om zoveel mogelijk bruikbare tips voor de politie te vergaren?

Wij weten dat handhaving op dierenwelzijn, dierenmishandeling en dierverwaarlozing geen gemeentelijke taak is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de beantwoording[2] van onze vragen uit 2019 over het dumpen van kittens op straat. Zo schrijft het college onder meer:

“[g]emeentelijke handhavers zijn wettelijk niet bevoegd om strafbare feiten op het gebied van dierenwelzijn te onderzoeken. De opsporingsbevoegdheid moet geregeld zijn in Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.”

3. Ziet u net als wij noodzaak opsporingsbevoegdheid inzake strafbare feiten op het gebied van dierenwelzijn toe te voegen aan de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar, teneinde zij aan zij met de politie te strijden tegen dierenbeulen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid deze roep om uitbreiding van voornoemde beleidsregels als appél te doen laten gelden bij het Rijk?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/dierenbeul-gooit-kat-in-houten-kistje-vol-stenen-in-het-water-dier-overleden~a8dec0bd/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7899758/1/19bb19605

Indiendatum: 29 sep. 2021
Antwoorddatum: 9 nov. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Zoals een goed ambtenaar betaamt

Lees verder

Raadsvragen: Het beste plan voor de wijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer