Raads­vragen: Voortgang duide­lijkheid voor de stads­camping


Indiendatum: 28 mrt. 2022

Geacht college,

Op 8 juli 2021 nam de gemeenteraad van Rotterdam de motie ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’[1] aan. De motie verzoekt het college om met de eigenaar van de stadscamping aan de Kanaalweg in gesprek te treden, duidelijkheid te verschaffen over de toekomst voor een stadscamping op deze of een andere locatie, en de gemeenteraad op de hoogte te houden over de uitkomst van de verkenning van opties voor een stadscamping in Rotterdam. De motie is nog niet afgedaan; afdoening is voorzien einde van dit jaar.

Er bereiken ons signalen dat de eigenaar van de stadscamping zich zorgen maakt over een toekomst van de onderneming aan de Kanaalweg door voortdurende onzekerheid als gevolg van mogelijke herindeling en verstedelijking van het gebied, laatstgenoemde in het kader van wat doorgaat als de ontwikkeling in de Van Nelleknoop. Door deze onzekerheid heeft de eigenaar geen goede basis om nieuwe investeringen in de onderneming te overwegen. De eigenaar bekruipt naar verluidt tevens het gevoel dat de gemeente geen regie neemt in het bieden van duidelijkheid, op basis van gesprekken die thans tussen de gemeente en belanghebbenden in het gebied worden gevoerd in het kader van herindeling c.q. verstedelijking. Ook de stadscamping neemt deel aan deze gesprekken.

Wij vinden het vervelend om te horen dat de eigenaar van de stadscamping geen prettig gevoel overhoudt aan het contact met de gemeente. Verder zijn wij benieuwd of er al meer duidelijk is over de toekomst van de stadscamping aan de Kanaalweg of op een andere locatie in de stad. Wij zijn gecharmeerd van kamperen als manier om bezoekers aan onze stad te binden, omdat campings een groen karakter hebben, bijdragen aan klimaatadaptatie en een rustige leefomgeving bieden in een hoogstedelijk milieu.

1. Heeft u al meer duidelijkheid voor de eigenaar van de stadscamping aan de Kanaalweg over een toekomst voor deze onderneming op deze of een andere locatie? Indien ja, wat is de toekomst van deze onderneming? Indien nee, hoe verloopt de voortgang in het komen tot meer duidelijkheid en hoe wordt de eigenaar betrokken bij uw afwegingen en overwegingen te komen tot keuzes over herindeling c.q. verstedelijking van het gebied?

2. Bent u tevreden met het proces dat u momenteel doorloopt met de eigenaar van de stadscamping en eventuele andere belanghebbenden in het gebied aan de Kanaalweg dat mogelijk onderdeel wordt van de Van Nelleknoopontwikkeling? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft u het idee dat uw gesprekspartners ook tevreden zijn over de voortgang in het proces?

3. Bent u bereid toe te zeggen het verzoek van voornoemde motie uit te voeren, namelijk uiterlijk aan het einde van dit jaar duidelijkheid verschaffen aan de eigenaar van de stadscamping over een toekomst van de onderneming aan de Kanaalweg of op een andere locatie? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/389f6b85-6fe5-4713-be1f-29e5dc5770b1?documentId=4bbabb3f-01dc-4546-9b3d-2eba91493dd9&agendaItemId=1dfc1303-4d48-4619-9380-04cf1f764e7d

Indiendatum: 28 mrt. 2022
Antwoorddatum: 31 mei 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Hengelen voor asielzoekers moet stoppen

Lees verder

Raadsvragen: Huurders SKAR de dupe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer