Raads­vragen: Hengelen voor asiel­zoekers moet stoppen


Indiendatum: 23 mrt. 2022

Geacht college,

Op dinsdag 22 maart jongstleden berichtte de website[1] van RTV Rijnmond dat personen verblijvend op een tijdelijke voorziening voor de opvang van asielzoekers in de Maashaven als vorm van tijdverdrijf bekend worden gemaakt met hengelen. De asielzoekers zijn door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toegerust met vistuig om zo te kunnen hengelen.

Volgens de locatiemanager van de tijdelijke opvangvoorziening voor asielzoekers is hengelen onderdeel van de Nederlandse cultuur. De locatiemanager laat in het bericht het volgende weten: In Nederland is veel water en wordt veel gevist, het is een deel van de Nederlandse cultuur.” Voorts laat deze persoon weten dat hengelen merite heeft voor de integratie van asielzoekers in de Nederlandse samenleving.

Wij vinden hengelen geen onderdeel van de Nederlandse cultuur. In Nederland – en dus ook in Rotterdam – gaan we beschaafd om met dieren. Hengelen druist hier tegenin, want het leidt tot dierenleed. En omdat heel veel Rotterdammers net als wij helemaal niks met dierenleed hebben, weten wij zeker dat hengelen in het geheel niet bijdraagt om asielzoekers onderdeel te maken van de Rotterdamse samenleving en een warm welkom te heten in onze stad.

1. Deelt u onze mening dat hengelen tot dierenleed leidt? Indien nee, waarom niet?

2. Deel u onze mening dat hengelen in het geheel niet bijdraagt aan het onderdeel maken van asielzoekers in de Rotterdamse samenleving? Indien nee, waarom niet?

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond exploiteert vier tijdelijke voorzieningen voor de opvang van asielzoekers in Rotterdam. Het is een overheidsorganisatie en tevens samenwerkingsverband van vijftien deelnemende gemeenten, als gemeenschappelijke regeling. De locatiemanager van de opvangvoorziening in de Maashaven is een overheidsfunctionaris, want werkzaam voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast werkt de locatiemanager in feite voor de deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam, waarvan alle burgemeesters in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zitting hebben in het Algemeen Bestuur.

3. Wat vindt de burgemeester als lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van het handelen van een werknemer van deze overheidsorganisatie, te weten als overheidsfunctionaris asielzoekers toerusten met vistuig en deze personen laten hengelen als vorm van tijdverdrijf?

4. In welke mate heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond invloed op keuzes in de bedrijfsvoering van deze overheidsorganisatie, bijvoorbeeld keuzes ten aanzien van tijdverdrijf voor asielzoekers? Waar kunnen wij teruglezen welke vrijheid werknemers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of de organisatie als zodanig genieten in het invullen van de tijd van asielzoekers tijdens hun opvang in het verzorgingsgebied?

Asielzoekers op de tijdelijke opvangvoorziening in de Maashaven hebben een hengelvergunning verkregen. De gemeente Rotterdam geeft deze vergunning uit voor het hengelen door particulieren in gemeentelijk water. Het betreft hier gebruikmaking van het visrecht. Daarbij heeft ze HSV Groot-Rotterdam gemachtigd deze vergunningen uit te geven.

5. Is de gemeente vooraf op de hoogte gesteld door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om hengelvergunningen te verkrijgen voor (een deel van de) asielzoekers die verblijven op de tijdelijke opvangvoorziening in de Maashaven? Indien nee, is het contact gelopen via HSV Groot-Rotterdam, als gemachtigde voor het uitgeven van visrecht? Indien ja, heeft de gemeente actief gehandeld om het hengelen mogelijk te maken?

De locatiemanager van de tijdelijke opvangvoorziening voor asielzoekers in de Maashaven is van plan het hengelen ook mogelijk te maken op de drie andere locaties voor tijdelijke opvang van asielzoekers, te weten in de Spoorweghaven, Parkhaven en Schiehaven. Al deze locaties vallen onder het bevoegd gezag van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

6. Is de burgemeester bereid als lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond te verordonneren dat er per onmiddellijk wordt gestopt met hengelen bij de opvangvoorziening in de Maashaven en dat tevens het hengelen als vorm van tijdverdrijf niet wordt uitgebreid naar andere locaties in het verzorgingsgebied van deze overheidsorganisatie? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1479753/asielzoekers-leren-vissen-ze-moeten-echt-geduld-krijgen-de-vis-komt-vanzelf?fbclid=IwAR0vNiZSqDol6jAkyFuqneHv3xWooH_OXpj15QwimJcykMS3IaVd9cG_bKc

Indiendatum: 23 mrt. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Sluit de haven voor Russische schepen

Lees verder

Raadsvragen: Voortgang duidelijkheid voor de stadscamping

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer