Raads­vragen: Vlees noch vis tijdens de marathon


Indiendatum: 13 apr. 2022

Geacht college,

Afgelopen zondag 10 april vond de marathon plaats in onze stad. Een podium was opgetuigd aan de Coolsingelkant van het stadhuis, van alwaar genodigden heen en weer dit gebouw van de gemeente Rotterdam konden betreden. Tijdens dit evenement gelijktijdig met de marathon werden er volop gerechten met vlees en vis geserveerd aan de genodigden. We hebben twee foto’s van dergelijke gerechten toegevoegd als aanhangsel aan deze schriftelijke vragen.

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Rotterdam in het raadsbesluit ‘Carnivoor? Geef het door!’[1] met betrekking tot catering voor evenementen of activiteiten van de gemeente Rotterdam het volgende besloten:

- “Binnen de raamovereenkomst met de bestellers c.q. inkopers van de zogenoemde standaardcatering het concept 'Camivoor? Geef het door!' in te voeren, waarbij standaard vegetarisch voedsel wordt aangeboden,

- Bestellers c.q. inkopers van de zogenoemde standaardcatering voorafgaand aan bijeenkomsten van de gemeente bij genodigden te inventariseren of or behoefte is aan vlees of vis.”

1. Wie was formeel de organisator van het evenement met podium aan de Coolsingelkant van het stadhuis tijdens de marathon van afgelopen zondag? Indien de organisatie van de marathon, wat kunt u als eigenaar van het stadhuis van een externe partij eisen voor wat betreft cateringkeuze wanneer die uw gebouw gebruikt voor een evenement? Indien de gemeente, zie vraag 2. en verder.

2. Was er tijdens het evenement sprake van standaardcatering? Indien ja, is er voorafgaand geïnventariseerd of gasten behoefte hadden aan vlees of vis in de gerechten? Indien geen standaardcatering, van wat voor soort catering was er sprake? En had u kunnen kiezen voor standaardcatering?

Genodigden bij evenementen waar het principe van ‘Carnivoor? Geef het door’ geldt, kiezen in de regel vrijwel altijd voor de catering die als norm wordt gehanteerd. Hun plezier is er niet minder om, integendeel. De strijd tegen dierenleed, klimaatverandering en een slechte gezondheid begint namelijk op je bord. Wij durven te betogen dat ook zonder voornoemd principe een vlees- of visvrij evenement prima had gekund.

3. Denkt u dat genodigden voor uw evenementen willen dat er vlees- of visgerechten worden geserveerd? Indien ja, waarom?

4. Vindt u dat vlees en vis ‘erbij horen’? Indien ja, waarom?

5. Denkt u dat het evenement minder leuk was geweest als het geheel vlees- en visvrij was geweest? Indien ja, waarom?

Vlees en zuivel zijn de meest milieubelastende onderdelen van ons voedselpakket. Een meer plantaardig voedingspatroon kan onder andere bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Tevens kan er gezondheidswinst behaald worden door het beperken van vlees- en visconsumptie, wat door experts wordt erkend. Het voedingscentrum stelt bijvoorbeeld dat er een lager risico op hart- en vaatziekten is bij een eetpatroon met minder vlees en méér volkoren graanproducten, peulvruchten, groenten, fruit en plantaardige vleesvervangers.

6. Vindt u catering met volop vlees- en visgerechten nog passen in het huidige tijdsgewricht, met alle effecten als gevolg van klimaatverandering die indirect aan consumptie van dierlijke producten kunnen worden toegeschreven? Indien ja, waarom?

7. Vindt u catering met volop vlees- en visgerechten passen bij een sportevenement, gegeven de nadelige effecten van de consumptie van dierlijke producten voor de gezondheid?

8. Gaat u alles in het werk stellen om tijdens dergelijke evenementen vlees noch vis te serveren aan personen die te gast zijn in een gebouw van de gemeente, en dus te kiezen voor de plantaardige keuken? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/345aa024-8fc8-4118-8385-eee47a8d95b4?documentId=c39ac2f5-80d2-433e-9f40-84813462ff15&agendaItemId=73041389-04df-41ad-ad2f-564df5924133

Indiendatum: 13 apr. 2022
Antwoorddatum: 7 jun. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Voorschriften hengelvergunning zijn aan herziening toe

Lees verder

Raadsvragen: Duivenbestrijding op Rotterdamse treinstations en daarbuiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer