Raads­vragen: Paviljoen op het hoogste duin


Indiendatum: 19 apr. 2021

Geacht college,

In ‘Kansen voor Hoek van Holland. Een toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief’[1] van het college van november 2019 wordt gesproken over een nieuwe ontwikkeling in het duinengebied van Hoek van Holland. Het betreft een paviljoen op het hoogste duin. In voornoemd document staat:

Nieuwe icoon op het hoge duin

Hier op de duin liggen kansen voor een nieuwe ontwikkeling. Een paviljoen op het hoogste duin met uitzicht op de Waterweg, de Maasvlakte, de duinen en de zee, is een potentiële attractie op zichzelf. De eyecatcher voor Hoek van Holland, een bijzondere strandtent, paviljoen of bezoekerscentrum op het duin.”

1. Om welk duin gaat het als wordt gesproken over ‘het hoogste duin’?

In de vergadering van de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit van 10 februari jongstleden[2] vroegen wij het college naar deze ontwikkeling. De wethouder verantwoordelijk voor toerisme antwoordde als volgt:

“Dat paviljoen is onderdeel van de Visie zuidwesthoek. En de projectorganisatie van Stadsontwikkeling is hier op dit moment mee bezig.”

2. Waar bent u op dit moment in eventuele planvorming om te komen tot een paviljoen op het hoogste duin?

3. Is er voor de komst van een dergelijke ontwikkeling een planologische wijziging noodzakelijk? Indien ja, wat voor wijziging? En worden hier tevens voorbereidingen voor getroffen?

4. Zijn er reeds vergunningen verleend voor de komst van een paviljoen?

5. Mogen wij de ‘Visie zuidwesthoek’ ontvangen? Indien nee, waarom niet?

6. Mogen wij voorts alle documentatie ontvangen die verband houdt met deze voorgenomen ontwikkeling? Indien nee, waarom niet?

[1]https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8240866/1/s19bb012420_4_32594_tds

[2]https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/759438/Commissie%20Energietransitie%2C%20Duurzaamheid%2C%20Economie%20en%20Mobiliteit%20%282018-2022%29%2010-02-2021

Indiendatum: 19 apr. 2021
Antwoorddatum: 2 nov. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.