Raads­vragen: Ontwik­ke­lingen in Het Park


Geacht college,

Zaterdag 8 december jongstleden heeft een bestuurder van een voertuig het juist geacht een stukje af te snijden door Het Park, het park aan de Euromast. Hiermee heeft de bestuurder het gras van een van de gazons kapot gereden. Geheel terecht heeft de bestuurder een boete gekregen, blijkt uit een artikel1 in het AD Rotterdams Dagblad. Uit het artikel hebben wij evenwel niet kunnen destilleren of de bestuurder ook financieel aansprakelijk wordt gehouden voor de herstelschade aan het gazon.

1. Bent u bekend met het hierboven beschreven incident in Het Park?

2. Weet u of de bestuurder ook financieel aansprakelijk wordt gehouden voor de herstelschade aan het gazon in Het Park? Indien nee, waarom niet?

3. Over welk soort delict hebben we het bij het doelbewust aanvaarden van het risico op eventuele schade aan de buitenruimte door toedoen van eigenstandig handelen?

Wat ons betreft hebben auto’s geen plek in Het Park. Voor ons is een park primair bedoeld voor wandelaars en recreanten. Maar de asfaltwegen in Het Park geven wellicht de indruk dat auto’s van harte welkom zijn. Een eenvoudige manier om auto’s te weren uit Het Park - en daarmee dus dergelijke incidenten zoals hierboven beschreven te vermijden - is om de asfaltwegen te verwijderen en te vervangen door wandelpaden met (natuurlijk) strooisel. Houtsnippers of grind zijn hiervoor zeer geschikt en dragen bij aan de romantiek van een van de mooiste parken van Rotterdam. Dit draagt op haar beurt weer bij aan het oorspronkelijke doel van de architect van het Park er een Engels landschap van te maken.

4. Bent u bereid de asfaltwegen in Het Park te verwijderen en te vervangen door wandelpaden met (natuurlijk) strooisel? Indien nee, waarom niet?

Er is mogelijk ook nog een andere ontwikkeling gaande in Het Park. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam zet zich al jaren in voor behoud van dit park. Het park is een rijksmonument en willen we behouden voor toekomstige generaties. Nu hebben wij van bezorgde Rotterdammers vernomen dat op de burelen van de gemeente een nieuw appartementencomplex van maar liefst elf etages is ingetekend ter hoogte van het Heerenhuys, aan of op de Parkhavenstrook. Nieuwbouw in of aan de rand van Het Park geldt voor ons als een waar schrikbeeld. Dit zou ook betekenen dat de belofte van het college niet te bouwen in hoogwaardig groen met voeten wordt getreden. Graag zien we dan ook dat het gerucht over mogelijke nieuwbouw op deze plek slechts berust op een onfortuinlijk misverstand.

5. Klopt het dat er bouwplannen zijn voor een appartementencomplex in of aan de rand van Het Park, ter hoogte van het Heerenhuys? Indien ja, waarom wilt u hier bouwen? Indien ja, hoe verhoudt dit plan zich tot uw belofte niet te bouwen in hoogwaardig groen?

6. Hoe verhouden eventuele bouwplannen zich tot de visie die u heeft over het behoud van de parken?

1 https://www.ad.nl/rotterdam/kortste-weg-niet-de-voordeligste-door-fikse-boete~a4f3b29e/