Raads­vragen: Of liqui­di­teits­steun ook staats­steun is


Indiendatum: 6 mei 2020

Geacht college,

In een brief van het college aan de Raad valt te lezen dat Warmtebedrijf Rotterdam in de maanden van oktober tot en met december van dit jaar liquiditeit nodig heeft om te kunnen blijven voortbestaan. Het college is bereid liquiditeitssteun te bieden aan Warmtebedrijf Rotterdam en zal hierover waarschijnlijk in juni een besluit nemen, maar weet op dit moment niet of deze steun kan worden aangemerkt als staatssteun. Om die reden is het college voornemens een melding te doen bij de Europese Commissie (EC) over de liquiditeitssteun, wat overigens wettelijk verplicht is1. Het college zal dit doen nadat de Raad een scenario heeft gekozen voor het transport van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar elders. Dit zal de Raad waarschijnlijk op 2 juli aanstaande doen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil graag weten waarom het college niet nu al een melding doet over de liquiditeitssteun die zij voornemens is te bieden aan Warmtebedrijf Rotterdam. Immers, de liquiditeitssteun staat los van willekeurig welk scenario dan ook de voorkeur geniet. Sowieso geldt dat de liquiditeitssteun niet mag plaatsvinden voordat de EC haar goedkeuring heeft gegeven.

1. Waarom besluit u niet nu al een melding te doen over het voornemen tot bieden van liquiditeitssteun aan WbR? Waar laat u het moment van melden van afhangen?

2. Verplicht de EC decentrale overheden zoals gemeenten om tijdig een melding te doen van het voornemen tot financiële steun aan bedrijven? Indien ja, hoe luide de regels hieromtrent?

3. Hoe lang heeft de EC doorgaans nodig om tot een beslissing te komen over de rechtmatigheid van financiële steun van overheden aan bedrijven?

4. Verwacht u een tijdige beslissing van de EC als u pas in juli een melding doet over liquiditeitssteun voor de maanden oktober tot en met december? Indien ja, waar baseert u deze verwachting op?

5. Wat gebeurt er met de liquiditeitspositie van Warmtebedrijf Rotterdam als de EC niet op tijd beslist?

In voornoemde brief van het college staat het volgende over een eventuele melding van liquiditeitssteun bij de EC:

De mogelijke consequentie van een melding is dat scenariokeuze onder voorbehoud van goedkeuring van de EC plaatsvindt.”

Voorts stelt het college dat het gekozen scenario een zogenoemd proces van herkapitalisatie in gang zet.

6. Kunt u uitleggen waarom liquiditeitssteun voor het bekostigen van de lopende exploitatie van WbR volgens de Europese richtlijnen ten aanzien van staatssteun verband zou kunnen houden met een keuze voor een scenario en de daarmee samenhangende herkapitalisatie? Dat zijn toch gescheiden werelden?

7. Begrijpen wij goed dat de keuze van de Raad voor willekeurig welk scenario mogelijk als onrechtmatig wordt verklaard door de EC, omdat er sprake is van staatssteun? Indien ja, waarom kiest u ervoor de Raad bloot te stellen aan deze onzekerheid?

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun/staatssteun-melden-bij-de-europese-commissie

Indiendatum: 6 mei 2020
Antwoorddatum: 2 jun. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Vrij van vislood in visrecht - vervolgvragen op 20bb003404

Lees verder

Raadsvragen: Eurovisie Songfestival als massaal evenement met een landelijke uitstraling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer