Raads­vragen: Eurovisie Song­fes­tival als massaal evenement met een lande­lijke uitstraling


Indiendatum: 7 mei 2020

Geacht college,

In een brief1 van 6 mei 2020 aan de Tweede Kamer geeft minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een update over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Diverse versoepelingen worden aangekondigd voor wat betreft de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In de optiek van het kabinet is versoepeling van maatregelen ten aanzien van massale evenementen met een landelijke uitstraling de laatste stap in de weg uit de zogenoemde ‘intelligente lockdown’. Over de mogelijkheid tot het organiseren van massale evenementen en een tijdspad daarnaartoe schrijft de minister het volgende:

Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

Op 23 april jongstleden heeft de Raad het voorstel over ‘Rotterdam gaststad voor het Eurovisie Songfestival (ESF) 2021’2 aangenomen, waarmee Rotterdam formeel kenbaar heeft gemaakt het Eurovisie Songfestival in 2021 te willen organiseren.

1. Weet u of het kabinet het Eurovisie Songfestival ziet als een ‘massaal evenement met een landelijke uitstraling’? Indien ja, is het een dergelijk evenement? Indien nee, bent u bereid dit na te gaan?

2. Weet u wanneer de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam in 2021 is voorzien? Indien ja, wanneer?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam houdt er sterk rekening mee dat er nog géén vaccin voor inenting tegen Covid-19 (de luchtweginfectieziekte veroorzaakt door het coronavirus) tijdig beschikbaar is en/of dat er een vaccinatiegraad bereikt is die zekerheid biedt dat een evenement als het Eurovisie Songfestival géén gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Bovendien is het Eurovisie Songfestival een evenement dat duizenden buitenlandse bezoekers trekt. Nederland en Rotterdam in het bijzonder maken zich hierdoor sterk afhankelijk van het organisatorisch vermogen van buitenlandse overheden om hun bevolking tijdig in te enten tegen Covid-19, in het onwaarschijnlijke geval dat een vaccin al wel voorhanden is. Een lage vaccinatiegraad onder buitenlandse bezoekers van het Eurovisie Songfestival is een gevaar voor henzelf maar ook voor de Rotterdammers die (nog) niet zijn ingeënt.

3. Houdt u er net als wij sterk rekening mee dat er op het moment van de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam nog geen vaccin tegen Covid-19 beschikbaar is en/of een vaccinatiegraad is bereikt die zekerheid biedt voor de volksgezondheid? Indien nee, waarom niet?

4. Hoe denkt u als hoeder van het algemeen belang de gezondheid te waarborgen van buitenlandse bezoekers van het Eurovisie Songfestival en van de Rotterdammers die (nog) niet zijn ingeënt, in het onwaarschijnlijke geval dat er al wel een vaccin voorhanden is? En laat u dit afhangen van adviezen van het kabinet of neemt u als bestuursorgaan eigenstandig beslissingen?

Tot nu toe is er ruim 22 miljoen euro aan Rotterdamse belastinggeld uitgegeven aan de komst van het Eurovisie Songfestival naar onze stad. Met voornoemd raadsvoorstel was 6,7 miljoen euro gemoeid. Wij kunnen alleen maar hopen dat het college met een realistische blik contracten met derden is aangegaan over bijvoorbeeld de huur en beveiliging van Ahoy, de aanbesteding van de producent van Eurovision village en wat het college ‘citydressing’ noemt. Met een realistische blik bedoelen wij dat het college clausules heeft opgenomen over het annuleren van betaling van deze diensten als er door toedoen van het coronavirus wederom geen Eurovisie Songfestival kan plaatsvinden.

5. Heeft u clausules opgenomen in de contracten met derden over de diensten waarvoor de genoemde 6,7 miljoen euro is gereserveerd die annulering van betaling voor deze diensten mogelijk maken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoeveel van de 6,7 miljoen euro is geclausuleerd?

6. Hoeveel is geclausuleerd van alle gereserveerde middelen om de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam mogelijk te maken, dus inclusief de €15,5 miljoen euro voor het Eurovisie Songfestival die oorspronkelijk dit jaar zou worden georganiseerd?

1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z08054&did=2020D17195

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8621646/1/s20bb004305_6_35330_tds

Indiendatum: 7 mei 2020
Antwoorddatum: 9 jun. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Of liquiditeitssteun ook staatssteun is

Lees verder

Raadsvragen: Kedeng kedeng

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer