Raads­vragen: Nieuw hoofd­kantoor Evides bedreigt indu­striële kunst


Indiendatum: 19 mei 2021

Geacht college,

In een artikel[1] op de website Architectenweb wordt verhaald over de plannen van drinkwaterbedrijf Evides om een nieuw hoofdkantoor te bouwen op haar locatie aan de Schaardijk in Kralingen. De nieuwbouw zal volgens de strekking van het artikel monumentaal en/of monumentwaardig industrieel ontwerp aantasten. Enerzijds betekent nieuwbouw dat het industriële ontwerp van het Evides-complex van de hand van maker Wim Quist compleet verandert. Anderzijds komt het kunstwerk (zonder titel) van maker André Volten op deze locatie in het geheel te vervallen, door de komst van een nieuwe parkeervoorziening op het complex. Aan deze schriftelijke vragen hebben wij een afbeelding van dit kunstwerk toegevoegd.

Uit voornoemd artikel blijkt dat de plannen voor nieuwbouw al een flinke tijd bestaan; er is bijvoorbeeld een aanbesteding (‘tender’) voor het nieuwe hoofdkantoor in gang gezet die begin 2020 resulteerde in de gunning van de opdracht aan een architectenbureau. Naar verluidt verloopt het contact tussen Evides als opdrachtgever van de nieuwbouw en maker Wim Quist van het complex aan de Schaardijk stroef. André Volten leeft niet meer.

De auteur van voornoemd artikel op Architectenweb beschrijft het karakter van het complex aan de Schaardijk als waardevol industrieel erfgoed. Erfgoedvereniging Heemschut is het met de auteur eens. Die heeft eind vorig jaar de Commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente Rotterdam in afschrift een brief gestuurd met het advies om van het complex een gemeentelijk monument te maken, blijkt uit voornoemd artikel (zie voetnoot 4 van het artikel).

De gemeente Rotterdam is grootaandeelhouder van Evides. Daarnaast is zij verlener van vergunningen die bouwprojecten mogelijk maken.

1. Bent u bekend met de nieuwbouwplannen van Evides voor een nieuw hoofdkantoor op haar complex aan de Schaardijk? Indien ja, wat vindt u van de nieuwbouwplannen?

2. Was u in uw hoedanigheid van grootaandeelhouder door Evides op de hoogte gebracht over de plannen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft u goedkeuring gegeven aan de plannen?

3. Welke monumentale of ‘monumentwaardige’ status dicht u toe aan het complex van Evides aan de Schaardijk? En bent u bereid het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument?

4. Klopt het dat de Commissie voor Welstand en Monumenten eind vorig jaar een brief in afschrift heeft mogen ontvangen van erfgoedvereniging Heemschut, met daarin een pleidooi om het complex van Evides aan te wijzen als gemeentelijk monument? Indien ja, bent u bereid deze brief met ons te delen?

5. Welke monumentale of ‘monumentwaardige’ status dicht u toe aan het kunstwerk van maker André Volten? Klopt het dat dit kunstwerk komt te vervallen als de nieuwbouwplannen van Evides in de praktijk worden gebracht?

6. Is het kunstwerk van maker André Volten volgens u gebonden aan de huidige locatie om tot wasdom te komen, of kan het worden verplaatst?

Voor zover wij kunnen nagaan, is er nog geen omgevingsvergunning voor het bouwen verleend, ten bate van nieuwbouw op het Evides-complex. Er is al wel een omgevingsvergunning[2] verleend voor de kap van elf bomen, als opmaat voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor op deze locatie.

7. Waarom heeft u alvast toestemming gegeven voor de kap van elf bomen zonder eerst de plannen voor nieuwbouw te hebben goedgekeurd, dan wel afgewacht?

8. Wat is de publiekrechtelijke route voor eventuele nieuwbouw op het complex van Evides? Wanneer verwacht u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van Evides te ontvangen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=49280

[2] https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-29843/1/bijlage/exb-2020-29843.pdf

Indiendatum: 19 mei 2021
Antwoorddatum: 22 jun. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Verkoop levende wolhandkrabben markt Afrikaanderplein

Lees verder

Raadsvragen: Landaanwinning voor Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer