Raads­vragen: Verkoop levende wolhand­krabben markt Afri­kaan­der­plein


Indiendatum: 18 mei 2021

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft beeldmateriaal toegestuurd gekregen van een bezorgde burger over de verkoop van levende Chinese wolhandkrabben op de wekelijkse markt op het Afrikaanderplein. Wij hebben een ‘still’ van het beeldmateriaal toegevoegd aan deze schriftelijke vragen; het materiaal is bij ons op te vragen. Uit dit beeldmateriaal blijkt dat het bij sommige gevallen van de krabben om levende exemplaren gaat.

De gemeente Rotterdam maakt het organiseren van markten mogelijk. Hiervoor zijn onder andere het Marktreglement Rotterdam 2008[1] en de Marktverordening Rotterdam 2017[2] van toepassing. In artikel 2 onder f van voornoemde verordening is geregeld dat het college per markt een lijst met artikelengroepen of branches kan vaststellen.

1. Is de verkoop van levende Chinese wolhandkrabben op basis van gemeentelijke regelgeving toegestaan? Indien ja, waarom? Indien nee, gaat u handhaven op de verkoop?

2. Is artikel 2 onder f een handvat om de verkoop van bepaalde waar te reguleren, dan wel te verbieden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft u dit handvat reeds gebruikt om de verkoop van levende dieren op Rotterdamse markten te verbieden?

3. Kan u op een andere manier de verkoop van levende dieren op Rotterdamse markten verbieden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe?

4. Wie ziet toe op het welzijn van levende dieren die op Rotterdamse markten te koop worden aangeboden? En is bij u bekend of er op Rotterdamse markten ooit door een instantie is gehandhaafd op het overtreden van regels ten aanzien van dierenwelzijn?

De Chinese wolhandkrab komt voor op de zogenoemde Unielijst[3], een overzicht van het Rijk met soorten waarvan het bezit, handel, kweek, transport en import in principe verboden is. Voor de Chinese wolhandkrab geldt dat bevissing van de soort in Nederlandse wateren is toegestaan, met uitzondering van wateren die zijn vervuild met dioxines en polychloorbifenylen.

5. Wie ziet erop toe dat wolhandkrabben die op Rotterdamse markten te koop worden aangeboden, niet zijn gevangen in wateren die zijn vervuild met dioxines en polychloorbifenylen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Rotterdam/375249/375249_1.html

[2] https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Rotterdam/459219/459219_1.html

[3] https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

Indiendatum: 18 mei 2021
Antwoorddatum: 15 jun. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Openbaar groen in Vreewijk op de tocht

Lees verder

Raadsvragen: Nieuw hoofdkantoor Evides bedreigt industriële kunst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer