Raads­vragen: Netcon­gestie en capa­ci­teits­gebrek een mogelijk probleem voor ener­gyhubs


Indiendatum: 13 feb. 2024

Geacht college,

Op stroomnetten is meer ruimte beschikbaar dan dat afnemers nu krijgen. Door samenwerking tussen inwoners en/of bedrijven en onderlinge uitwisseling van stroom in ‘energyhubs’ – waarbinnen zij energie delen, opslaan en flexibel afnemen – is die ruimte beter te verdelen en vrij te spelen, waardoor de capaciteit op het elektriciteitsnet beter wordt benut. Uit berichtgeving[1] blijkt dat voor initiatieven om tot een efficiëntere lokale stroomverdeling te komen nu obstakels worden opgeworpen.

Netcongestie treedt op wanneer in delen van het elektriciteitsnet een probleem met transportcapaciteit ontstaat. Bij congestie is het net ‘vol’ en zijn lokale initiatieven niet meer mogelijk. In sommige regio’s van het land is door landelijke beheerder TenneT van het hoogspanningsnet de stroomlevering aan banden gelegd[2], maar ook in andere regio’s speelt deze situatie. Dit is een probleem, want het zorgt er onder andere voor dat de energietransitie vertraging oploopt.

1. Bent u bekend met de berichtgeving over netcongestie en eventuele problemen voor energyhubs?

Alhoewel de Nederlandse Staat recent is toegetreden tot aandeelhouder van netbeheerder Stedin in de Rotterdamse regio voor het midden- en laagspanningsnet, met daarbij inbreng van vijfhonderd miljoen euro aan kapitaal voor netuitbreiding, ligt het probleem dus ‘hoger’. Lokale netbeheerders als Stedin geven aan dat er steeds minder speelruimte komt op het elektriciteitsnet.

2. Is het bij u bekend of er door ‘minder speelruimte’ in regio Rotterdam en specifiek het havengebied lokale initiatieven in de problemen zijn of zullen komen? Indien ja, kan het college aangeven welke initiatieven dit betreft?

3. In hoeverre is de mogelijkheid reëel dat in Rotterdam, inclusief havengebied, het elektriciteitsnet ‘vol’ raakt en stroomlevering aan banden wordt gelegd?

4. Welke rol speelt capaciteitsgebrek op het hoogspanningsnet voor Rotterdam? Kunnen we eventuele problemen in eigen stad en haven oplossen door simpelweg capaciteit uit te breiden op het midden- en laagspanningsnet, of hebben we hierin ook medewerking van landelijk beheerder TenneT nodig?

5. Krijgen energyhubs – die netwerkcongestie voorkomen – voorrang als zich situaties voordoen waarbij er afwegingen moeten worden gemaakt over aansluitingen tot het regionale electriciteitsnet? Indien nee, waarom niet?

Tijdig ingrijpen bij netbeheer voorkomt dat duurzame initiatieven, die een rol spelen in de energietransitie, worden tegengewerkt.

6. Bent u bereid het gesprek met de netbeheerders aan te gaan met als doel een garantie te vragen dat huidige en toekomstige netwerkcongestieproblemen geen belemmering zullen zijn om energyhubs verder te ontwikkelen? Indien ja, wat is uw inzet in deze gesprekken? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.telegraaf.nl/financieel/1271940755/gefrustreerde-ondernemers-stoppen-miljoenenproject-voor-delen-van-energie-netbeheerder-blokkeert-voortgang

[2] https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/energyhubs-vragen-maatwerk-1732