Raads­vragen: Klemmen in de openbare ruimte


Indiendatum: 17 aug. 2023

Geacht college,

In de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad stond vorige maand het bericht[1] dat een hond tijdens het uitlaten vast kwam te zitten in vermoedelijk een muskusrattenklem. Het incident vond plaats aan Veenoord in IJsselmonde. We gaan er even vanuit dat het daadwerkelijk om een muskusrattenklem ging en dat deze is geplaatst door – of op voorspraak van – in dit geval waterschap Hollandse Delta. Waterschappen houden zich namelijk bezig met het vangen en doden van muskusratten, een zeer morbide en ongewenste praktijk. Helaas komt het ook voor dat ze andere dieren met klemmen proberen te doden, zoals beverratten of mollen.

1. Weet u exact waar alle muskusrattenklemmen zich bevinden binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam die door of op voorspraak van de waterschappen zijn geplaatst? Indien nee, waarom niet? Indien ja, krijgt u overzichtskaarten aangereikt door de waterschappen of zijn de locaties te vinden in een opendatabestand?

2. Hoeveel muskusrattenklemmen zijn er officieel op Rotterdams grondgebied geplaatst?

3. Kunt u invloed uitoefenen op de keuze voor de locaties die in aanmerking komen voor een muskusrattenklem? Kunt u bijvoorbeeld inbrengen dat een bepaalde locatie ongewenst is vanwege de functie als hondenuitlaatplek of speelveld voor kinderen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, op welke wijze heeft u uw invloed aangewend?

4. Kunt u weigeren openbare ruimte in de gemeente Rotterdam open te stellen als locatie waar muskusrattenklemmen (of mollenklemmen) kunnen worden geplaatst? Indien nee, waarom niet? Indien nee, in welke verordening of wet staat dat de gemeente gebonden is aan de invulling die het plaatselijke waterschap geeft iets te doen tegen ondergraving van waterkeringen door dieren? Indien ja, heeft u al eens aangegeven plaatsing van klemmen in de openbare ruimte te weigeren?

5. Hoe kunnen de Rotterdammers weten waar muskusrattenklemmen zich bevinden?

6. Mogen particulieren eigenstandig klemmen plaatsen in de openbare ruimte, voor muskusratten of anderzijds? Indien nee, hoe vergewist u dat dit bij alle Rotterdammers bekend is?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/hond-komt-tijdens-uitlaten-vast-te-zitten-in-ijzeren-muskusrattenval-hoe-kwam-klem-daar~abfa08eb7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Indiendatum: 17 aug. 2023
Antwoorddatum: 3 nov. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Belasting ontwijken en zich dan voordoen als filantroop

Lees verder

Raadsvragen: Onrechtmatige omzeiling van het woningwaarderingsstelsel met een groepscontract

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer