Raads­vragen: Kittens worden op straat gedumpt


Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is geschrokken van recente berichten in de Telegraaf1 en AD Rotterdams Dagblad2 over de vele vondsten van kittens op straat, bijvoorbeeld in een kartonnen doos naast een ondergrondse afvalcontainer. Ze blijken gedumpt door de eigenaar, houder dan wel bezitter. Wij zijn hier erg boos over. Dit is niet het Rotterdam waar wij voor staan. De beschaving van een samenleving valt namelijk af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Al geruime tijd waarschuwen wij het college dat er een tekort aan opvangplaatsen voor dieren in de regio is. Hier hebben wij ook schriftelijke vragen over gesteld. Voorts stellen wij dat het dierenasiel in Spijkenisse te ver weg is voor veel Rotterdammers. Het noodloket voor gevonden dieren aan de Abraham van Stolkweg wordt helaas maar matig bezocht. Mogelijk weten Rotterdammers niet dat er in onze stad een noodloket is.

1. Legt u een verband tussen een tekort aan opvangplaatsen in de regio en de recente vondsten van kittens op straat? Indien nee, waarom niet?

2. Legt u een verband tussen de locatie van het dierenasiel ver weg van Rotterdam en de recente vondsten van kittens op straat? Indien nee, waarom niet?

3. Wat doet u om het noodloket aan de Abraham van Stolkweg beter bekend te maken bij Rotterdammers?

Voornoemd bericht in de Telegraaf doet uitvoerig uit de doeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat kittens in een kartonnen doos zijn gedumpt. De kittens zijn op internet aangekocht door een Rotterdammer, die blijkens correspondentie met de verkopende partij vervolgens aangaf niet goed voor de kittens te kunnen zorgen. Uiteindelijk zijn de kittens op straat aangetroffen. Het is strafbaar om dieren op straat te dumpen. De taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie zien hierop toe.

4. Weet u of de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie hun opsporingsbevoegdheid mogen gebruiken om deze zaak verder uit te zoeken, waar het handhaving van de Wet dieren en ondersteunende wetten betreft? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u uit mededogen met de kittens bereid de Rotterdamse politie hierop te attenderen?

5. Weet u of de Rotterdamse politie andere wettelijke instrumenten heeft om deze zaak verder uit te zoeken, bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of het Burgerlijk Wetboek? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de Rotterdamse politie hierop te attenderen?

Het college beschouwt handhavers van de gemeente als ondersteunend aan de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie. In gevallen van dierverwaarlozing werken gemeente en politie samen. Maar handhavers van de gemeente hebben ook een buitengewone opsporingsbevoegdheid.

6. Hoe verloopt volgens u de samenwerking tussen handhavers van de gemeente en de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie, in deze en andere gevallen van dierverwaarlozing?

7. Weet u of handhavers van de gemeente hun opsporingsbevoegdheid mogen gebruiken om deze zaak verder uit te zoeken? Indien nee, waarom niet?

Uiteindelijk zijn de kittens uit voornoemd bericht in de Telegraaf aangetroffen als naastplaatsing. Plaatsing van voorwerpen naast afvalcontainers is verboden. Handhavers van de gemeente pogen bij een naastplaatsing te achterhalen wie de veroorzaker is. Indien dat lukt, leggen ze een boete op. Wij willen meer weten over het beleid omtrent naastplaatsingen in die gevallen dat er levende dieren worden aangetroffen.

8. Komt het vaker voor dat handhavers van de gemeente levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers?

9. Weet u of handhavers van de gemeente in het kader van het beleid omtrent naastplaatsingen deze zaak verder uit kunnen of mogen zoeken? Indien nee, waarom niet?

10. Wat moeten handhavers van de gemeente volgens u doen als zij onverhoopt levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers? Indien ja, wat moeten zij doen?

11. Is de werkwijze van handhavers van de gemeente bij het aantreffen van levende dieren als naastplaatsing geborgd in een werkinstructie? Indien nee, bent u bereid een werkinstructie op te stellen indien zij onverhoopt levende dieren aantreffen?

Recent heeft het college het programma 'In de bak. Naastplaatsingen 2019-2022'3 gepubliceerd. In dit programma worden de wijkconciërges gezien als de ogen en oren van de wijk.

12. Stelt u dat wijkconciërges weten wat zij moeten doen als zij levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers? Indien ja, wat moeten zij doen? Indien nee, bent u bereid een werkinstructie op te stellen voor wijkconciërges indien zij onverhoopt levende dieren aantreffen?

1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1600802558/gedumpte-katten-waren-pas-verkocht-via-marktplaats?utm_source=google&utm_medium=organic

2 https://www.ad.nl/rotterdam/kittens-steeds-vaker-gedumpt-blijkbaar-een-trend-om-beestjes-bij-het-vuil-te-zetten~af63e354/

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7584585/1/s19bb012307_3_29147_tds