Raads­vragen: Kittens worden op straat gedumpt


Indiendatum: jul. 2019

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is geschrokken van recente berichten in de Telegraaf1 en AD Rotterdams Dagblad2 over de vele vondsten van kittens op straat, bijvoorbeeld in een kartonnen doos naast een ondergrondse afvalcontainer. Ze blijken gedumpt door de eigenaar, houder dan wel bezitter. Wij zijn hier erg boos over. Dit is niet het Rotterdam waar wij voor staan. De beschaving van een samenleving valt namelijk af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Al geruime tijd waarschuwen wij het college dat er een tekort aan opvangplaatsen voor dieren in de regio is. Hier hebben wij ook schriftelijke vragen over gesteld. Voorts stellen wij dat het dierenasiel in Spijkenisse te ver weg is voor veel Rotterdammers. Het noodloket voor gevonden dieren aan de Abraham van Stolkweg wordt helaas maar matig bezocht. Mogelijk weten Rotterdammers niet dat er in onze stad een noodloket is.

1. Legt u een verband tussen een tekort aan opvangplaatsen in de regio en de recente vondsten van kittens op straat? Indien nee, waarom niet?

2. Legt u een verband tussen de locatie van het dierenasiel ver weg van Rotterdam en de recente vondsten van kittens op straat? Indien nee, waarom niet?

3. Wat doet u om het noodloket aan de Abraham van Stolkweg beter bekend te maken bij Rotterdammers?

Voornoemd bericht in de Telegraaf doet uitvoerig uit de doeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat kittens in een kartonnen doos zijn gedumpt. De kittens zijn op internet aangekocht door een Rotterdammer, die blijkens correspondentie met de verkopende partij vervolgens aangaf niet goed voor de kittens te kunnen zorgen. Uiteindelijk zijn de kittens op straat aangetroffen. Het is strafbaar om dieren op straat te dumpen. De taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie zien hierop toe.

4. Weet u of de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie hun opsporingsbevoegdheid mogen gebruiken om deze zaak verder uit te zoeken, waar het handhaving van de Wet dieren en ondersteunende wetten betreft? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u uit mededogen met de kittens bereid de Rotterdamse politie hierop te attenderen?

5. Weet u of de Rotterdamse politie andere wettelijke instrumenten heeft om deze zaak verder uit te zoeken, bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of het Burgerlijk Wetboek? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de Rotterdamse politie hierop te attenderen?

Het college beschouwt handhavers van de gemeente als ondersteunend aan de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie. In gevallen van dierverwaarlozing werken gemeente en politie samen. Maar handhavers van de gemeente hebben ook een buitengewone opsporingsbevoegdheid.

6. Hoe verloopt volgens u de samenwerking tussen handhavers van de gemeente en de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie, in deze en andere gevallen van dierverwaarlozing?

7. Weet u of handhavers van de gemeente hun opsporingsbevoegdheid mogen gebruiken om deze zaak verder uit te zoeken? Indien nee, waarom niet?

Uiteindelijk zijn de kittens uit voornoemd bericht in de Telegraaf aangetroffen als naastplaatsing. Plaatsing van voorwerpen naast afvalcontainers is verboden. Handhavers van de gemeente pogen bij een naastplaatsing te achterhalen wie de veroorzaker is. Indien dat lukt, leggen ze een boete op. Wij willen meer weten over het beleid omtrent naastplaatsingen in die gevallen dat er levende dieren worden aangetroffen.

8. Komt het vaker voor dat handhavers van de gemeente levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers?

9. Weet u of handhavers van de gemeente in het kader van het beleid omtrent naastplaatsingen deze zaak verder uit kunnen of mogen zoeken? Indien nee, waarom niet?

10. Wat moeten handhavers van de gemeente volgens u doen als zij onverhoopt levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers? Indien ja, wat moeten zij doen?

11. Is de werkwijze van handhavers van de gemeente bij het aantreffen van levende dieren als naastplaatsing geborgd in een werkinstructie? Indien nee, bent u bereid een werkinstructie op te stellen indien zij onverhoopt levende dieren aantreffen?

Recent heeft het college het programma 'In de bak. Naastplaatsingen 2019-2022'3 gepubliceerd. In dit programma worden de wijkconciërges gezien als de ogen en oren van de wijk.

12. Stelt u dat wijkconciërges weten wat zij moeten doen als zij levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers? Indien ja, wat moeten zij doen? Indien nee, bent u bereid een werkinstructie op te stellen voor wijkconciërges indien zij onverhoopt levende dieren aantreffen?

1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1600802558/gedumpte-katten-waren-pas-verkocht-via-marktplaats?utm_source=google&utm_medium=organic

2 https://www.ad.nl/rotterdam/kittens-steeds-vaker-gedumpt-blijkbaar-een-trend-om-beestjes-bij-het-vuil-te-zetten~af63e354/

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7584585/1/s19bb012307_3_29147_tds

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 27 aug. 2019

1. Legt u een verband tussen een tekort aan opvangplaatsen in de regio en de recente vondsten van kittens op straat? Indien nee, waarom niet?

"Nee, er is voldoende capaciteit in de regio voor de opvang van zowel zwervend aangetroffen dieren als afstandsdieren. Voor de sluiting van de opvanglocaties in Schiedam en Rotterdam was er sprake van overcapaciteit in de regio Ook heeft de Dierenbescherming regio Zuid sinds april 2019 geen aanmeldingen voor pension meer aangenomen. Alle verblijven zijn daardoor beschikbaar voor de opvang van dieren en dit biedt meer dan voldoende capaciteit."

2. Legt u een verband tussen de locatie van het dierenasiel ver weg van Rotterdam en de recente vondsten van kittens op straat? Indien nee, waarom niet?

"Nee. hier zijn geen aanwijzingen voor. leder jaar is er sprake van het 'dumpen van dieren’, ook als er een opvang in de buurt is. Soms worden de dieren zelfs bij de voordeur van een opvangcentrum in dichtgeplakte dozen gedumpt. Deze periode van het jaar staat bekend bij de Dierenbescherming als 'het kittenseizoen’. Dit heeft onder andere te maken met het warmere weer waardoor ongecastreerde katers de niet-gesteriliseerde poezen dekken en er meer kittens worden geboren. Er worden in deze periode dan ook vaker kittens afgestaan of gevonden. Waarom sommige eigenaren hun kittens 'dumpen’ in plaats van afstaan, blijft speculeren. Bij het doen van afstand moet een eigenaar zich legitimeren en afstandskosten betalen. Dit financiële aspect zou een drempel kunnen zijn voor een eigenaar om afstand te doen van het dier. Echter, die drempel is bewust. Gebleken is dat mensen sneller overgaan tot een (impuls)aankoop van een dier wanneer zij weten dat ze dit dier gratis weer kunnen afstaan aan een opvangcentrum. De Dierenbescherming heeft recent op haar website via een artikel aandacht gevraagd voor gedumpte kittens. In dit artikel wordt aangegeven dat, indien mensen geen geld hebben om hun dier af te staan, dan samen besproken kan worden wat de mogelijkheden zijn. Verder informeert de Dierenbescherming via haar website uitgebreid over de zorg die kittens nodig hebben."

3. Wat doet u om het noodloket aan de Abraham van Stolkweg beter bekend te maken bij Rotterdammers?

"Omwille van het dierenwelzijn is het wenselijk dat eigenaren zelf hun dier bij een van de opvangcentra in de regio brengen. Voor Rotterdammers die niet in staat zijn hun dier zelf naar een van de opvangcentra te brengen is het noodloket aan de A. van Stolkweg een laagdrempelig alternatief. Zowel op de website van de Gemeente Rotterdam als op de website van de Dierenbescherming4 staat informatie over dit noodloket."

4. Weet u of de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie hun opsporingsbevoegdheid mogen gebruiken om deze zaak verder uit te zoeken, waar het handhaving van de Wet dieren en ondersteunende wetten betreft? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u uit mededogen met de kittens bereid de Rotterdamse politie hierop te attenderen?

"Ja, taakaccenthouders van de politie zijn hiertoe bevoegd. Wij hebben de taakaccenthouders van de politie op deze casus geattendeerd."

5. Weet u of de Rotterdamse politie andere wettelijke instrumenten heeft om deze zaak verder uit te zoeken, bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of het Burgerlijk Wetboek? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de Rotterdamse politie hierop te attenderen?

"De Wet dieren biedt het wettelijk kader voor de politie om te kunnen handhaven op dierenmishandeling- en verwaarlozing. Het Burgerlijk wetboek regelt de opvang van gevonden huisdieren (BW boek 5:5, 5:6 en 5:8), de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan."

6. Hoe verloopt volgens u de samenwerking tussen handhavers van de gemeente en de taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie, in deze en andere gevallen van dierverwaarlozing?

"De samenwerking met de taakaccenthouders van de politie verloopt goed en de lijntjes zijn kort, mede door het feit dat er acht gemeentelijke handhavers met een taakaccent agressieve honden zijn. Meldingen over mogelijke dierenmishandeling of verwaarlozing worden doorgestuurd naar de politie. Daarnaast gaan gemeentelijke handhavers regelmatig naar het overleg van de politie, taakaccenthouders dierenwelzijn. Zij kunnen ook terecht bij de taakaccenthouders voor advies en ondersteuning."

7. Weet u of handhavers van de gemeente hun opsporingsbevoegdheid mogen gebruiken om deze zaak verder uit te zoeken? Indien nee, waarom niet?

"Nee, gemeentelijke handhavers zijn wettelijk niet bevoegd om strafbare feiten op het gebied van dierenwelzijn te onderzoeken. De opsporingsbevoegdheid moet geregeld zijn in Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar."

8. Komt het vaker voor dat handhavers van de gemeente levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers?

"Nee, het komt gelukkig zelden voor dat er dieren als naastplaatsing bij vuilcontainers worden aangetroffen. Uit gegevens blijkt dat er door handhavers de afgelopen 12 maanden 80 dieren werden aangetroffen in de openbare ruimte. In de meeste gevallen betreft dit aangereden (dode) dieren waarvoor de dierenambulance werd gebeld. In sommige gevallen gaat het om dierenoverlast, loslopende en/of verwaarloosde honden of katten."

9. Weet u of handhavers van de gemeente in het kader van het beleid omtrent naastplaatsingen deze zaak verder uit kunnen of mogen zoeken? Indien nee, waarom niet?

"Allereerst merken wij op dat het aantreffen van achtergelaten dieren bij vuilcontainers sporadisch voorkomt. Dergelijke incidenten worden direct doorgezet naar de politie. Het opvangen van onbeheerde dieren met een vermeende eigenaar is onderdeel van het dierenwelzijnsbeleid en wordt uitgevoerd door de Dierenbescherming. Het maakt geen deel uit van het beleid omtrent naastplaatsingen."

10. Wat moeten handhavers van de gemeente volgens u doen als zij onverhoopt levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers? Indien ja, wat moeten zij doen?

"Handhavers bellen in dat geval de dierenambulance Zuid Holland Zuid en de politie."

11. Is de werkwijze van handhavers van de gemeente bij het aantreffen van levende dieren als naastplaatsing geborgd in een werkinstructie? Indien nee, bent u bereid een werkinstructie op te stellen indien zij onverhoopt levende dieren aantreffen?

"Er is geen specifieke werkinstructie op schrift gesteld, maar het is bij handhavers en bij de meldkamer bekend wat zij moeten doen bij het aantreffen van onbeheerde, achtergelaten huisdieren. Zij hebben de instructie om in dit soort gevallen contact op te nemen met de dierenambulance Zuid Holland Zuid, van de Dierenbescherming regio Zuid West. Deze organisatie voert voor de gemeente de wettelijke opvangtaak uit. Het opzettelijk dumpen van een dier is een strafbaar feit; gemeentelijke handhavers schakelen de politie in bij het vermoeden hiervan. Zoals gesteld in het antwoord op vraag 6, is de samenwerking met de politie goed en zijn de lijnen kort."

12. Stelt u dat wijkconciërges weten wat zij moeten doen als zij levende dieren aantreffen als naastplaatsing bij vuilcontainers? Indien ja, wat moeten zij doen? Indien nee, bent u bereid een werkinstructie op te stellen voor wijkconciërges indien zij onverhoopt levende dieren aantreffen?

"Ja, wijkconciërges weten wat zij moeten doen wanneer zij dieren aantreffen naast een vuilcontainer. Door hun positie in de wijk zijn zij een schakel naar de gemeentelijke en andere operationele diensten. Voor hen geldt dezelfde werkwijze als voor handhavers (zie vraag 11). Wijkconciërges hebben overigens geen opsporingsbevoegdheid en zullen in geval van naast geplaatste levende dieren bij vuilcontainers de politie inschakelen. Dit onderwerp is recent opnieuw onder de aandacht van wijkconciërges gebracht. Een extra werkinstructie achten wij daarom niet noodzakelijk."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Mogelijke fraude van zorgaanbieders – vervolgvragen op 19bb18039

Lees verder

Raadsvragen: De milieueffecten van bestemmingsplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer