Raads­vragen: Kedeng kedeng


Indiendatum: 13 mei 2020

Geacht college,

Het college heeft de Raad onlangs per brief1 geïnformeerd over de reizen die zij in 2019 heeft gemaakt ten behoeve van de uitvoering van haar ambt. Er zijn diverse reizen gemaakt naar bestemmingen op relatieve korte afstand van Rotterdam. Wij hebben deze bestemmingen hieronder onder elkaar gezet, waarbij wij tevens de afstand van onze stad tot deze bestemmingen hebben berekend. Daarnaast hebben wij op de website van de NS gekeken hoe lang het zou duren om deze bestemmingen per trein te bereiken onder normale omstandigheden en in het meest gunstige scenario.

  • Rotterdam – Marseille. Afstand: 1.169 kilometer. Duur kortst mogelijke treinreis: 6u21;
  • Rotterdam – Londen. Afstand: 473 kilometer. Duur kortst mogelijke treinreis: 3u29;
  • Rotterdam – Berlijn. Afstand: 692 kilometer. Duur kortst mogelijke treinreis: 6u30;
  • Rotterdam – München. Afstand: 855 kilometer. Duur kortst mogelijke treinreis: 7u47;
  • Rotterdam – Lille. Afstand: 228 kilometer. Duur kortst mogelijke treinreis: 1u54;
  • Rotterdam – Parijs. Afstand: 448 kilometer. Duur kortst mogelijke treinreis: 2u37;
  • Rotterdam – Gent. Afstand: 152 kilometer. Duur kortst mogelijke treinreis: 1u34.

1. Op welke wijze hebben uw desbetreffende leden de reizen naar bovenstaande bestemmingen gemaakt? Indien per vliegtuig, waarom? Indien per auto, waarom? Indien per trein, hoe is dat u bevallen?

2. Bent u bereid voor ambtsreizen met treinreizen van een kortst mogelijke duur van acht uur of minder voor deze vorm van vervoer te kiezen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, kunt u in uw jaarlijkse overzicht van de gemaakte ambtsreizen uitleggen in welke gevallen u voor deze categorie ambtsreizen bent afgeweken van uw besluit in principe altijd voor de trein te kiezen?

Het college stelt zich in te spannen voor duurzaamheid. Ambtsreizen die worden gemaakt per vliegtuig hebben een enorme impact op het klimaat. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is om die reden benieuwd welke ecologische voetafdruk het college achterlaat met de ambtsreizen die zij maakt. Het zou mooi zijn om in de jaarlijkse overzichten vervolgens een dalende trend met betrekking tot die voetafdruk te kunnen ontwaren. Er zijn diverse (online) meetinstrumenten beschikbaar waarmee bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van strekkende kilometers afgelegd per type vervoersmiddel inzichtelijk kan worden gemaakt.

3. Bent u bereid in uw jaarlijkse overzicht over de gemaakte ambtsreizen van uw leden voortaan de ecologische voetafdruk te vermelden, uitgedrukt in CO2-uitstoot en uitgesplitst per vervoersmiddel? Indien nee, waarom niet?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8725557/1/20bb5491

Indiendatum: 13 mei 2020
Antwoorddatum: 16 jun. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Eurovisie Songfestival als massaal evenement met een landelijke uitstraling

Lees verder

Raadsvragen: Bomen in het bestemmingsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer