Raads­vragen: Sluit de haven voor Russische schepen


Indiendatum: 14 mrt. 2022

Geacht college,

Onze gemeenteraadsfractie heeft een indringend schrijven mogen ontvangen van de Honorair Consul van Oekraïne in Nederland. De Honorair Consul laat weten dat de haven van Rotterdam een belangrijke spil is in de handelsstromen tussen Rusland en Europa, die direct of indirect verband houden met de oorlogsmachine van president Poetin. In het door ons ontvangen bericht staat het volgende verzoek:

“Om de oorlog snel te beëindigen is maximale druk nodig. Om die reden richt ik mij tot u, als gemeenteraad en aandeelhouder, met het volgende dringende verzoek:

Ik verzoek u om de Haven van Rotterdam (Port of Rotterdam/Havenbedrijf Rotterdam) per direct te sluiten voor Russische schepen. Dat betreft schepen die:

a) onder Russische vlag varen, of;

b) Russisch eigendom zijn, de Ultimate Beneficial Owner [UBO], zijnde een Russisch natuurlijk of rechtspersoon.”

De provinciale staten van Noord-Brabant hebben zich onlangs uitgesproken vóór een boycot van Russische schepen. Zij hebben de provincie afgelopen vrijdag per motie[1] opdracht gegeven te onderzoeken hoe een dergelijke sanctie voor de haven van Moerdijk gestand kan worden gedaan. Statenfracties wijzen erop dat de provincie Noord-Brabant voor de helft eigenaar is van het havenbedrijf in Moerdijk en verzoeken Gedeputeerden van hun provincie om die reden als volgt:

“(…) een voorbeeld te stellen door het staken, voorkomen en onmiddellijk beëindigen van het leveren van diensten, services en goederen die via het havenbedrijf aan Rusland worden geleverd en met onmiddellijke ingang Russische schepen en schepen van landen die Rusland ondersteunen in de oorlog, de toegang tot het Moerdijk havengebied te verbieden als sanctie voor de invasie in Oekraïne”.

Wij vinden dat de gemeente Rotterdam niet kan achterblijven dit voorbeeld te volgen. De gemeente is voor ongeveer zeventig procent aandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam, die het handelsverkeer in de Rotterdamse haven faciliteert. Nú is het moment gekomen om te kiezen waar we staan in het opkomen voor mensenrechten en om vrede boven handelsbelangen te plaatsen.

En daarin staan wij niet alleen. Wereldwijd geven havenwerkers aan niet mee te willen werken aan de oorlogsmachine van Poetin door handel met Rusland mogelijk te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, waar de havenwerkers opkomen voor mensenrechten en daarin worden gesteund door de plaatselijke vakbonden.

1. Welke gesprekken heeft u als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam tot dusverre reeds gevoerd met de directie van dit bedrijf te komen tot economische sancties om Rusland een slag toe te brengen? Graag een overzicht van acties die zijn besproken, reeds zijn uitgevoerd of nog worden ingevuld.

2. Bent u bereid als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam er bij de directie op aan te dringen de haven te sluiten voor Russische schepen, zijnde schepen varend onder Russische vlag of in Russisch eigendom? Indien nee, waarom niet?

3. Bent u tevens bereid als grootaandeelhouder er bij het Havenbedrijf Rotterdam op aan te dringen de haven te sluiten voor landen die openlijk steun betuigen aan Rusland voor de oorlogsdaden in Oekraïne? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid bij het kabinet in Den Haag te lobbyen voor landelijke regels om Russische bedrijven te weren uit Nederland?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0b3f0874-c342-4149-9c19-1e6c80224dd4?documentId=a09a35d9-682d-4c2d-a277-782a1b25404a&agendaItemId=8e78dd37-7410-4074-968e-0a07c3f0f85c

Indiendatum: 14 mrt. 2022
Antwoorddatum: 22 mrt. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Bereidwilligheid opvang vluchtelingen Oekraïne - spoedvragen

Lees verder

Raadsvragen: Hengelen voor asielzoekers moet stoppen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer