Raads­vragen: Hinder door houtrook in Zevenkamp houdt aan – vervolg­vragen


Indiendatum: dec. 2019

Geacht college,

In februari van dit jaar hebben wij schriftelijke vragen gesteld over 'Hinder door houtrook', met als directe aanleiding hinder die een inwoner met astmatische bronchitis uit Zevenkamp ondervond als gevolg van de rook afkomstig van de pelletkachel van de buren. Het rookkanaal van de kachel mondde destijds uit onder de dakgoot en dat leidde tot gezondheidsklachten. In de beantwoording [1] bevestigt het college op de hoogte te zijn van de klachten van de bewoner. Op de vraag of zij een oplossing ziet de hinder tegen te gaan, stelt het college het volgende:

“Ja. Wij denken dat hinder van rookgassen in dit geval eenvoudig kan worden opgelost door het rookkanaal met enkele meters te verlengen tot boven de dakgoot. Een adviseur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht zal hierover in gesprek gaan met de eigenaar.“


Onlangs hebben wij wederom contact gehad met desbetreffende bewoner. De bewoner stelt dat er inderdaad een verlenging is gepleegd aan het rookkanaal van de buren, maar niet zoals het college had voorgesteld. Zo mondt het verlengde rookkanaal nog altijd uit onder de dakgoot, hetgeen ertoe leidt dat de rook van de pelletkachel nog altijd richting het zolderraam van de bewoner waait, alwaar zich het slaapvertrek bevindt. Wij hebben een foto van het rookkanaal ná verlenging toegevoegd. Hinder door houtrook houdt hierdoor aan, want de bewoner wordt ook na aanpassing van het rookkanaal nog steeds wakker met gezondheidsklachten, om precies te zijn pijn aan de luchtwegen. Wij vinden dit een zeer onwenselijke situatie en willen dat de hinder zo snel mogelijk ophoudt.

1. Klopt het dat de verlenging van het rookkanaal is gepleegd volgend op de interventie van de gemeente Rotterdam, in dezen van een adviseur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht? Indien ja, met welke argumenten of met welke regelgeving of wetgeving in de hand heeft u de eigenaar van rookkanaal verzocht het rookkanaal te verlengen?

2. Hoe verklaart u dat de verlenging van het rookkanaal niet is zoals u in de beantwoording van onze eerder gestelde schriftelijke vragen had voorgesteld?

3. Heeft u de verlenging van het rookkanaal afgestemd met de bewoner die had aangegeven hinder te ondervinden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe kan het volgens u dat de bewoner nog altijd hinder ondervindt?

In de Koersnota Schone Lucht 2019-2022 [2] van het college wordt overlast door houtrook behandeld. Over het inperken van de overlast stelt het college het volgende:

“De gemeente spant zich in om het gebruik van houtkachels en vuurkorven te beperken. Dat doen we onder meer door middel van voorlichting. We starten bijvoorbeeld een gedragscampagne over goed stookgedrag en adviseren inwoners om overlast door houtstook bespreekbaar te maken met hout stokende buren. Waar mogelijk bieden we hier als gemeente ondersteuning bij.”


De bewoner die de hinder van houtrook ondervindt, zegt evenwel dat het contact met de buren over het zoeken naar een oplossing geen soelaas biedt. Het lukt zogezegd niet om het probleem bespreekbaar te maken. Wij willen graag inventariseren hoe het ervoor staat met het bespreekbaar maken van houtrook tussen buren, middels wat wij voor het gemak maar even als 'burenaanpak' typeren. In de beantwoording van voornoemde schriftelijke vragen stelt het college namelijk dat de gemeente jaarlijks gemiddeld 25 meldingen van rookoverlast ontvangt, waarvan een deel samenhangt met de woon- en thuissituatie.

4. Wat moet de bewoner uit Zevenkamp die hinder ondervindt van houtrook volgens u doen als het bespreekbaar maken van het probleem simpelweg geen soelaas biedt? En heeft u reeds getracht een oplossing te vinden?

5. Bent u bereid per melding van rookoverlast als gevolg van houtrook door de buren te inventariseren of het bespreekbaar maken van het probleem soelaas biedt of heeft geboden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de Raad te informeren over de doeltreffendheid van deze 'burenaanpak'?

6. Heeft u reeds ondersteuning aangeboden aan Rotterdammers die melding maken van rookoverlast door het stookgedrag van buren en nul op het rekest krijgen bij het bespreekbaar maken van het probleem?

7. Waarom vindt u het juist om de zorgplicht van de gemeente voor een gezonde leefomgeving te beleggen in de privaatrechtelijk dan wel civielrechtelijke sfeer, middels de door u voorgestelde 'burenaanpak'?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7411446/1/19bb12316

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7830039/1/s19bb018529_2_29306_tds

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Vergroening Handelsplein

Lees verder

Raadsvragen: Gebarentolk voor nieuwjaarstoespraken burgemeester

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer