Raads­vragen: Blunder van jewelste bij onder­steu­nings­ver­kla­ringen water­schaps­ver­kie­zingen


Indiendatum: 19 jan. 2023

Geacht college,

Deze week en ook volgende week moeten politieke groeperingen ondersteuningsverklaringen genereren als ze voor het eerst willen meedoen aan de waterschapsverkiezingen, dit jaar op 15 maart aanstaande. De verklaringen worden getekend door ingezetenen van desbetreffende waterschappen, om vervolgens door een medewerker van gemeenten te worden afgetekend en afgestempeld. Dit is ook aan de orde in Rotterdam. Onze stad bevat gebied van drie waterschappen.

Partij voor de Dieren doet voor het eerst mee aan de verkiezingen in twee van de drie waterschappen.

Naar nu blijkt is de gemeente Rotterdam een blunder van jewelste begaan door als kieskring ‘Rotterdam’ te noteren op ondersteuningsverklaringen voor deelname aan de waterschapsverkiezingen. Voor het waterschap geldt echter dat de kieskring gelijk is aan de naam van het waterschap, dus: ‘Schieland en de Krimpenerwaard’; ‘Hollandse Delta’; of ‘Delfland’. Mogelijk zijn ALLE afgegeven ondersteuningsverklaringen van de gemeente tót vanochtend niet conform Kieswet en daarom niet rechtsgeldig.

1. Hoe is het mogelijk dat u zo’n blunder bent begaan?

Maandagmorgen 16 januari jongstleden was er bij het verkiezingenloket in de stadswinkel nabij het Stadhuis al onduidelijkheid voor ingezetenen of de gemeente bereid was verklaringen af te tekenen en af te stempelen. Ingezetenen hebben erom moeten vragen, navragen, bellen met gemeente, de waterschappen en de Kiesraad. De gemeente wilde het in eerste instantie niet doen, later bleek dit een fout. Sommige ingezetenen zijn weggestuurd uit stadswinkels in de wijken, anderen weer niet. Onduidelijkheid.

2. Hoe is het mogelijk dat er bij de gemeente Rotterdam onduidelijkheid bestaat over zo’n cruciale stap in deelname aan de waterschapsverkiezingen?

Politieke groeperingen zitten in sommige waterschappen met al ruim dertig ondersteuningsverklaringen. Het hangt nog in de lucht of ze verbeurd worden verklaard of dat ze ambtshalve moeten worden gewijzigd, waarbij desbetreffende ingezetene wederom fysiek én met originele verklaring in de hand langs moet gaan bij de verkiezingenbalie.

3. Wat moeten deze groeperingen nu doen? Wat gaat er gebeuren?

Op 30 januari aanstaande moet kandidaatstelling voor deelname aan de waterschapsverkiezingen zijn afgerond. De tijd dringt voor politieke groeperingen.

4. Wilt u deze vragen uiterlijk vandaag beantwoorden?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: 19 jan. 2023
Antwoorddatum: 7 feb. 2023

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Eerste ervaringen met het vuurwerkverbod

Lees verder

Raadsvragen: Ongezond voedselaanbod op de Rotterdampas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer