Raads­vragen: Cumaru


Indiendatum: 17 jun. 2022

Geacht college,

Uit onderzoek[1] van journalistiek platform Vers Beton blijkt dat de gemeente Rotterdam duizenden bankjes in de openbare buitenruimte heeft staan die zijn gemaakt van de boom shihuahuaco, waarvan het hout onder merknaam cumaru wordt verkocht. Per jaar worden er zo’n drie honderd houten bankjes gemaakt van cumaru toegevoegd aan de stad. Het hout gaat in toegepaste vorm tot zo’n vijftien jaar mee.

1. Hoe bent u tot de huidige leverancier van de houten bankjes gemaakt van cumaru gekomen? En welke duurzaamheidseisen met betrekking tot oorsprong van materiaal heeft u opgenomen in een eventuele aanbesteding die voor toelevering van de houten bankjes in de markt is gezet?

De shihuahuaco groeit in het Amazonegebied, in landen als Peru, Ecuador, Bolivia, Brazilië en Colombia. Het kan tot wel eeuwen duren voordat aanplant tot volwaardige vervanging van gekapte bomen leidt. De shihuahuaco kan namelijk tot wel vijf eeuwen oud worden. Momenteel gaat de kap van shihuahuaco veel sneller dan nieuwe aanplant, waardoor de populatie achteruit holt. De kans is reëel dat de soort ‘commercieel’ uitsterft, een lot dat ook de mahonieboom beschoren is.

2. Erkent u na het lezen van het onderzoek dat inkoop van cumaru voor toepassingen in de openbare ruimte leidt tot achteruitgang van de populatie aan shihuahuaco? Indien nee, waarom niet?

Cumaru draagt het keurmerk FSC 100%, hetgeen had moeten betekenen dat er verantwoord bosbeheer plaatsvindt bij de winning. Door de trage groei van de bomen is verantwoord bosbeheer evenwel niet mogelijk, omdat kap sneller gaat dan instandhouding van het houtvolume met nieuwe aanplant.

3. Is het keurmerk FSC 100% voor u randvoorwaardelijk voor inkoop van hout dat u gebruikt voor allerhande toepassingen, bijvoorbeeld als bankjes in de openbare ruimte?

4. Voldoet cumaru met het keurmerk FSC 100% volgens u aan verantwoord bosbeheer, indachtig de uitkomsten van voornoemd onderzoek? Indien ja, waarom?

Wrang genoeg was de gemeente Rotterdam tot de keuze voor cumaru gekomen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, blijkt uit een verklaring van een gemeenteambtenaar die in het artikel over het onderzoek van Vers Beton wordt opgevoerd. Andere houtsoorten gaan minder lang mee of moeten worden behandeld met lijm, lak of verf, wat gevolgen voor het milieu heeft. De positieve kanten van cumaru komen uiteraard in een geheel ander daglicht te staan na het lezen van het onderzoek.

5. Bent u na het lezen van het onderzoek bereid te stoppen met de inkoop van cumaru? Indien nee, waarom niet?

In het coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad staat dat de coalitiepartijen jaarlijks vijftig extra bankjes willen toevoegen aan de openbare ruimte. Dat is aanvullend op eventuele vervanging van bestaande bankjes.

6. Bent u bereid bankjes voor de Rotterdamse openbare ruimte in te kopen die zijn gemaakt van duurzame materialen, hout of anderzijds? Indien ja, ziet u de instandhouding van een bospopulatie als een van de criteria voor het komen tot een oordeel over de duurzaamheid van materiaal?

7. Bent u tevens bereid deze bankjes in te kopen bij leveranciers die zoveel mogelijk gebruik maken van lokale materialen, teneinde vervuilende intercontinentale vervoersstromen te voorkomen? Indien nee, waarom niet?

Volgens het artikel van Vers Beton is destijds wethouder Van Gils gevraagd te reageren op de vraag of cumaru duurzaam is en heeft de wethouder zich onthouden van reactie. In plaats daarvan ontving de onderzoeker verbonden aan het journalistiek platform een min of meer nietszeggend antwoord van een woordvoerder.

8. Kunt u uitleggen waarom de destijds zittend wethouder geen reactie heeft willen geven op vragen vanuit het journalistiek platform?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.versbeton.nl/2022/05/hoe-een-bedreigde-houtsoort-in-rotterdamse-straatbankjes-terechtkwam/

Indiendatum: 17 jun. 2022
Antwoorddatum: 11 okt. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Mager aanbod vegetarische of plantaardige maaltijden in de zorg

Lees verder

Raadsvragen: Dode vissen bij de nieuwe vistrap in de Leuvekolk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer