Raads­vragen: Dode vissen bij de nieuwe vistrap in de Leuvekolk


Indiendatum: 12 jul. 2022

Geacht college,

Er drijven dode vissen in de Leuvekolk, ter hoogte van de nieuwe vistrap die als migratievoorziening ervoor bedoeld is vissen doorgang te geven vanuit de Rotte naar de Nieuwe Maas, of andersom. De dode vissen zijn klein, je moet goed kijken om ze te zien drijven. Wij hebben twee afbeeldingen van de situatie ter plaatste als aanhangsel toegevoegd, genomen op 11 juli jongstleden. Wij constateerden tientallen dode vissen vanaf de kademuur.

De vistrap is onderdeel van een metamorfose van de Leuvekolk, blijkens de website van de gemeente Rotterdam[1]. Als vispassage is de trap ervoor bedoeld de trek van zoet water naar zout water voor sommige vissoorten mogelijk te maken, zoals stekelbaars en glasaal.

1. Heeft u tevens dode vissen geconstateerd? Indien ja, kunt u een schatting geven van het aantal dode vissen?

2. Hoe kunt u de dood van deze vissen verklaren?

3. Om wat voor soorten vissen gaat het? Zijn het de soorten die de trek van zoet water naar zout water willen maken? Indien nee, zijn dit zoetwatervissen die níet de trek naar zout water willen maken maar ook om een of andere reden niet kunnen migreren naar het water van de Steigersgracht, bijvoorbeeld om te ontsnappen aan een veranderend zoutgehalte in het water van de Leuvekolk door toedoen van waterinlaat?

4. Heeft de nieuwe vistrap wat te maken met de dode vissen in de Leuvekolk? Indien nee, waarom niet?

5. Leidt de vistrap in combinatie met bepaalde weertypen (zoals nu: warm weer) tot nieuwe verhoudingen in het water met betrekking tot zuurstofgehalten, die leiden tot de dood van veelal jonge vissen? Indien nee, waarom niet?

In de zomer drie jaar geleden gingen er massaal vissen dood in de Kralingse Plas[2], vooral in de buurt van het Kralingse Verlaat dat fungeert als sluis tussen plan en boezem. De vissen konden er niet door en door toedoen van zuurstoftekort kwamen zij te overlijden.

6. Hoe is de casus van vissterfte destijds in de buurt van het Kralingse Verlaat te vergelijken met de vissterfte nu bij de vistrap in de Leuvekolk? En wat heeft u van die casus geleerd om vissterfte te voorkomen bij vismigratievoorzieningen?

In antwoord[3] op onze schriftelijke vragen over ‘Voorschriften hengelvergunning zijn aan herziening toe” heeft het college aangegeven uitoefening van het visrecht te verbieden op 250 meter vanaf een vismigratievoorziening. Een vistrap is een migratievoorziening voor vissen. Op de website van de gemeente waar de metamorfose van de Leuvekolk (“fijne plek voor mens en dier”) wordt toegelicht, is een zogenoemde infographic beschikbaar. Hieronder hebben wij een gedeelte van deze infographic uitgesneden.

7. Waarom heeft u ervoor gekozen een hengelaar af te beelden in de infographic, op een plek die nota bene bedoeld is fijn te zijn voor dieren? Wat is er fijn aan een haak in de bek?

8. Bent u bereid de infographic aan te passen door de afgebeelde hengelaar te verwijderen, teneinde duidelijk te maken dat hengelen niet fijn is voor dieren?

9. Ziet u de vistrap – waarmee vissen kunnen migreren vanuit Leuvekolk naar Nieuwe Maas en andersom – als een vismigratievoorziening? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat u uitoefening van het visrecht verbieden in de Leuvekolk indachtig het afstandscriterium van 250 meter?

10. Welke wateren in eigendom van de gemeente vallen tevens binnen het afstandscriterium van 250 meter? Gaat u deze wateren ook aanwijzen als plekken waar het visrecht niet mag worden uitgeoefend? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wanneer en hoe kunnen uitoefenaars van het visrecht akte nemen van de aanwijzing?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/metamorfose-leuvekolk/

[2] https://www.rijnmond.nl/nieuws/184778/vissen-kralingse-plas-massaal-dood-nu-is-het-echt-over

[3] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/0f36b53e-da50-4509-872e-f0386c34b6e0?documentId=2b9bcf84-83f5-495a-aa9f-b4a0b09a319b

Indiendatum: 12 jul. 2022
Antwoorddatum: 4 okt. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Cumaru

Lees verder

Raadsvragen: Grondslagen afwijzing vergoeding hulphond – vervolgvragen op 22bb4211

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer