Raads­vragen: Mager aanbod vege­ta­rische of plant­aardige maal­tijden in de zorg


Indiendatum: 13 jun. 2022

Geacht college,

Dagblad Trouw berichtte 31 mei jongstleden over onvrede bij ruim veertienduizend vegetariërs en veganisten over het aanbod van vegetarische dan wel plantaardige maaltijden in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra[1]. Deze personen hebben een petitie[2] van de Vegetariërsbond en de Nederlandse Verenigingen voor Veganisten ondertekend die pleiten voor normalisering van vegetarisch en plantaardig voedsel in de zorg. Momenteel is het aanbod van vegetarisch/plantaardig voedsel voor bijvoorbeeld ziekenhuispatiënten of bewoners van verpleeghuizen erg mager te noemen en soms zelfs geheel afwezig. De ondertekenaars van de petitie willen dat overal in de zorg vegetarische/plantaardige maaltijden met verse ingrediënten worden verzorgd en dat een vegetarisch/plantaardig menu net zo afwisselend wordt als overige menu’s, zonder een meerprijs voor zorgbehoevenden in rekening te brengen.

De gemeente Rotterdam koopt zorg in voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. In de contracten die zij aangaat met (jeugd)zorgaanbieders kan de gemeente voorwaarden stellen aan de maaltijden die in zorginstellingen worden geserveerd.

1. Hoe vindt u dat het gesteld is met het aanbod van vegetarische/plantaardige maaltijden in instellingen waar zorg wordt geleverd die de gemeente heeft betaald voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet?

2. Op welke wijze kunt u ervoor zorgen dat het aanbod van vegetarische/plantaardige maaltijden en menu’s in deze zorginstellingen beter wordt, bijvoorbeeld door middel van gunningscriteria in aanbestedingen? En hoe wordt thans aan dergelijke knoppen gedraaid?

In Eén Stad[3] (coalitieakkoord 2022-2026) staat dat de coalitie een zogenoemd Rotterdamse Zorgakkoord wil sluiten om zo toekomstbestendige zorg mogelijk te maken. Het coalitieakkoord stelt hierbij het volgende uitgangspunt:

“We willen radicaal inzetten op de menselijke maat. En op zorg die aansluit bij behoeften van Rotterdammers, onder andere door meer werk te maken van cultuursensitieve zorg. Zoals het serveren van koosjer of halal eten in zorginstellingen (…)”

3. Bent u van plan de wens van de coalitie gestand te doen en te komen tot een Rotterdamse Zorgakkoord? Indien ja, hoe gaat u cultuursensitieve zorg bewerkstelligen, zoals het serveren van maaltijden aan Rotterdammers met een bepaalde levensbeschouwelijke achtergrond?

4. Hoe beschouwt u het beter bedienen van Rotterdammers die een vegetarische/plantaardige maaltijd wensen tijdens verblijf in een zorginstelling als ‘inzetten op de menselijke maat’?

5. Bent u in dit kader bereid het aanbod van vegetarische/plantaardige menukeuzen in instellingen waar u zorg inkoopt, te verbeteren?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/geen-vegetarisch-of-veganistisch-eten-in-het-verpleeghuis-ook-daar-is-nu-een-meldpunt-voor~b31f66fd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.partijvoordedieren.nl%2F

[2] Zie bijvoorbeeld: https://www.vegetariers.nl/bewust/zorgpetitie

[3] https://www.rotterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord-2022-2026/Een-Stad_Coalitieakkoord-2022-2026-Rotterdam.pdf

Indiendatum: 13 jun. 2022
Antwoorddatum: 1 nov. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.